Ravinnekuitu ja rakennekalkki vähentävät tehokkaasti eroosiota ja fosforihuuhtoumaa

Kaksivuotisessa RAKUVE-hankkeessa (Rakennekalkki ja ravinnekuitu – vaikutukset maatalouden vesiensuojelutoimina) tutkittiin ravinnekuidun ja rakennekalkin vaikutuksia peltojen eroosioon ja ravinnekuormitukseen. Maanparannusaineet vähensivät tehokkaasti eroosiota ja fosforihuuhtoumaa ja niiden lisäystä pelloille voidaan suositella vesiensuojelullisista näkökohdista. Lue lisää hankkeen tiedotteesta ja loppuraportista!