Viestejä Vantaanjoelta 4/2021

Tänä vuonna yhdistyksen jokitalkkarit ovat ahkeroineet koskikunnostuksissa Keravanjoella, Tuusulanjoella ja Vantaanjoella. Kolmen maataloushankkeen yhteistyönä valmistui viljelijäopas maanparannusaineista ja kasviHAVA-hankkeessa tehdään uusi aluevaltaus hulevesikosteikkoihin kertyvien haitta-aineiden selvittämisessä. Lue lisää tiedotteestamme!