Viestejä Vantaanjoelta 3/2022

Poikkeuksellisen kuiva syksy tuo mukanaan hyviä ja huonoja uutisia. Vantaanjoen vesi on ollut poikkeuksellisen kirkasta, kun valuma-alueelta ei ole huuhtoutunut vesistöön saviainesta. Veden vähyys aiheuttaa kuitenkin hankaluuksia eliöstölle: pienet uomat ovat kutistuneet ja esimerkiksi taimenten kutu vaikeutuu. Lue tiedotteestamme myös puhdistamonhoitajien koulutuspäivistä sekä Metsähankkeen kuulumiset!