VHVSY päivittää Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman

Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Viimeisin suojelusuunnitelma on vuodelta 2014. Suojelusuunnitelma koskee Herajoen vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta sekä Riihimäen alueella sijaitsevaa osaa Hirvenojan pohjavesialueesta.


Suojelusuunnitelman päivitystyö valmistuu talvella 2023–2024. Suojelusuunnitelman päivitystyöstä vastaa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun vastuualue ja työn toteuttaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Suojelusuunnitelman luonnos tullaan julkaisemaan kommentoitavaksi Riihimäen kaupungin verkkosivuille ja lisäksi siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Lue lisää tiedotteesta!