Viestejä Vantaanjoelta 4/2023

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet tehoavat! Lue yhdistyksen pitkäaikaisesta vedenlaadun automaattiseurannasta Nurmijärven Lepsämänjoella ja uppoudu jokitalkkarimme syvälliseen pohdintaan patojen vaikutuksista kalakantoihin. Tarkista myös keitä vanhoja tuttuja palkittiin ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä!