Viestejä Vantaanjoelta 2/2024

Millainen oli vuosi 2023 Vantaanjoella? Siitä kertoo juuri valmistunut yhteistarkkailuraportti. Sateinen alku- ja loppuvuosi kasvattivat ravinnekuormitusta vesistöihin ja Vantaanjoki kuljetti mereen hieman enemmän typpeä ja fosforia kuin 2000-luvulla keskimäärin. Toisaalta kuivan kevään ja kesän aikana jokivesien hygieeninen laatu oli edeltäviä sadekesiä parempi.


Kesän korvalla yhdistyksessä ahkeroidaan myös kalataloudellisten kunnostusten parissa Nurmijärven Lepsämänjoella sekä Keravanjoen alajuoksulla. Käyntiin pyörähtävät myös PFAS-hanke sekä Palojoki palaa-vesienhallintahanke. Lue lisää tiedotteestamme!