Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimi-alueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Tarkkailemme Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja jokeen johdettavien jätevesien laatua yhteistarkkailuna, osallistumme vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin ja valistus-toimintaan.

Yhdistys on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton jäsen.

 

Olemme mukana:

Itämerihaasteessa 

Suomenlahtivuosi 2014 

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä