Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu-yhdistys ry edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Tarkkailemme Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja jokeen johdettavien jätevesien laatua yhteistarkkailuna, osallistumme vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin ja valistustoimintaan.

Yhdistys on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton jäsen.

 

Olemme mukana:

Itämerihaasteessa 

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä

 

The Water Protection Association of the River Vantaa and Helsinki Region protects the waters and promotes recreation possibilities by the rivers in the catchment area of the River Vantaa. Click here to read more about our work. Make sure to also check out our brochure and read about fishing destinations and rules for fishing in various parts of the River Vantaa.