Julkaisutoiminta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisusarjassa raportoidaan Vantaanjoen yhteistarkkailun tulokset. Lisäksi julkaisusarjassa julkaistaan tutkimushankkeiden loppuraportit ja laajojen selvitys- ja seurantahankkeiden yhteenvetoraportit.

Tarkkailutuloksista kootaan yhteenvetoraportteja. Kohdekohtaiset raportit ovat pyydettäessä saatavilla vesiensuojeluyhdistyksestä tai tilaajatahoilta.

Vesiensuojeluyhdistys järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa seminaareja, joissa aiheina ovat viime vuosina olleet mm. tulvariskit, hulevesien hallinta ja haja-asutuksen jätevesien käsittely. Seminaarien esitysmateriaali on saatavilla sivuillamme.

Tiedotteita laaditaan tapahtumista, hankkeista ja valmistuneista tutkimuksista.

Esitteillä ja opetusmateriaaleilla jaetaan tietoa melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista sekä lisätään yleistä tietämystä vesiluonnosta ja ihmisen vaikutuksesta veden kiertokulkuun.