Tiedotteet

Viestejä Vantaanjoelta 2/2024

Millainen oli vuosi 2023 Vantaanjoella? Siitä kertoo juuri valmistunut yhteistarkkailuraportti. Kesän korvalla yhdistyksessä ahkeroidaan myös kalataloudellisten kunnostusten parissa Nurmijärven Lepsämänjoella sekä Keravanjoen alajuoksulla. Käyntiin pyörähtävät myös PFAS-hanke sekä Palojoki palaa-vesienhallintahanke.

HULEVET-kirje 5

Tällä kertaa HULEVET-hankkeen viidennessä kirjeessä ovat aiheena hulevedet, jotka kertyvät ELY:n omistamille tiealueille, virtaavat rajoista ja omistussuhteista välittämättä ja aiheuttavat lopulta kuntien alueella haasteita.

Viestejä Vantaanjoelta 1/2024

Pilkkipäivät, ankeriastutkimus, hulevesiseminaarit ja pohjaveden pintojen korkeus talven aikana. Lue näistä aiheista uusimmasta tiedotteestamme!

HULEVET-kirje 4

HULEVET-hankkeen neljännessä hulevesikirjeessä on tarkempaa tietoa hankkeen webinaarisarjasta nimeltään ’Hulevesiaamukahvit’. Kirjeessä myös lyhyt juttu koirankakoista ja niiden vaikutuksista vesien laatuun.

HULEVET-kirje 3

HULEVET-hankkeen kolmannessa kirjeessä kerrotaan positiivisista, tuoreista tutkimustuloksista hulevesialtaiden vedenlaadussa. Kirjeen lopussa tietoa myös tänä vuonna alkavasta hulevesiaiheisesta webinaarisarjasta.

Tiedote: Kipsi ja kuitu vähentävät eroosiota ja fosforikuormitusta

Viestejä Vantaanjoelta 4/2023

 Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet tehoavat! Lue yhdistyksen pitkäaikaisesta vedenlaadun automaattiseurannasta Nurmijärven Lepsämänjoella ja uppoudu jokitalkkarimme syvälliseen pohdintaan patojen vaikutuksista kalakantoihin. Tarkista myös keitä vanhoja tuttuja palkittiin ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä!

 

HULEVET-kirje 2

HULEVET-hankkeen toisessa hulevesikirjeessä pureudutaan hulevesien hallintaan koko kunnan yhteistyönä.

Viestejä Vantaanjoelta 3/2023

Vesiensuojeluyhdistyksen tuoreita kuulumisia on taas saatavilla tiiviissä paketissa. Yhdistyksen tutkimushankkeita on valmistunut mm. pohjavesiin ja vaelluskaloihin liittyen, ja yhdistyksen 60-vuotisen taipaleen kunniaksi julkaistavissa vuosikymmenblogeissa on päästy jo 2000-luvulle. Lue lisää täältä!

 

HULEVET-kirje 1

Tässä HULEVET-hankkeen ensimmäinen hulevesikirje, joissa käsitellään hulevesiä koskettavia aihepiirejä, ilmoitetaan tapahtumista ja lähetetään kutsuja hankkeessa järjestettäviin hulevesiaiheisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Tässä kirjeessä on kutsu tulevaan hulevesiseminaariin!


Viestejä Vantaanjoelta 2/2023

Uusi HULEVET-hankkeemme ja melontareittien vuosihuoltoa. Juhlavuoden toisessa blogissa kurkistetaan 1980- ja 1990-luvuille. Lue lisää kesäkuun tiedotteesta!

Tiedote Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämisestä

Tiedote: Vuoden 2022 yhteistarkkailuraportti on valmistunut

Viestejä Vantaanjoelta 1/2023

Tammikuun talvitulva näytti jälleen merkkejä ilmastonmuutoksen etenemisestä. Juhlavuoden blogeissa käydään läpi yhdistyksen historiaa ja arkipäivän vesiensuojeluvinkeistä voi jokainen poimia itselleen sopivimmat. Lue lisää vuoden ensimmäisestä tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta 4/2022

Vuosi 2022 oli Uudellamaalla poikkeuksellisen vähäsateinen, minkä seurauksena pohjavesien ja vesistöjen pinnan korkeudet ovat keskimääräistä alemmalla tasolla. Hajakuormituksen määrä oli tavanomaista vähäisempi ja vuositasolla kokonaisfosforipitoisuus oli hyvän tilan tasolla (alle 60 μg/l) lähes 60 prosentilla jokihavaintopaikoista. Lue tiedotteestamme myös PFAS-yhdisteistä sekä Vantaan, Riihimäen ja Keski-Uudenmaan alueella tehdyistä asukaskyselyistä!

Viestejä Vantaanjoelta 3/2022

Poikkeuksellisen kuiva syksy tuo mukanaan hyviä ja huonoja uutisia. Vantaanjoen vesi on ollut poikkeuksellisen kirkasta, kun valuma-alueelta ei ole huuhtoutunut vesistöön saviainesta. Veden vähyys aiheuttaa kuitenkin hankaluuksia eliöstölle: pienet uomat ovat kutistuneet ja esimerkiksi taimenten kutu vaikeutuu. Lue tiedotteestamme myös puhdistamonhoitajien koulutuspäivistä sekä Metsähankkeen kuulumiset!

Viestejä Vantaanjoelta 2/2022

Vuoden 2021 yhteistarkkailuraportti on valmistunut! Lataa raportti ja lue millainen vuosi oli vesistöjen kannalta. Keväällä päivitettiin myös Vantaan- ja Keravanjokien virkistyskäyttöesitteet. Lue lisää Virkisty-esitteistä ja tule tapaamaan yhdistyksen työntekijöitä Itämeripäivänä 25.8. Vanhankaupunginkoskelle. Lisätietoja löydät täältä!

Viestejä Vantaanjoelta 1/2022

Kevät on ollut yhdistyksessä kiireistä aikaa. Ennätysmäärä koululaisia osallistui maaliskuun pilkkitapahtumaan ja kevättulvan aikana mitattiin virtaamia useissa uomissa. Uusimmassa blogissa Elias Haro jakaa tietoa Vantaanjoen lohista. Vesistökunnostusverkostossa on tehty kyselyt Riihimäen ja Vantaan asukkaille kunnostusta kaipaavista vesistökohteista ja parhaillaan tilannetta kartoitetaan Keski-Uudellamaalla. Lue lisää tiedotteestamme.

Viestejä Vantaanjoelta 4/2021

Tänä vuonna yhdistyksen jokitalkkarit ovat ahkeroineet koskikunnostuksissa Keravanjoella, Tuusulanjoella ja Vantaanjoella. Kolmen maataloushankkeen yhteistyönä valmistui viljelijäopas maanparannusaineista ja kasviHAVA-hankkeessa tehdään uusi aluevaltaus hulevesikosteikkoihin kertyvien haitta-aineiden selvittämisessä. Lue lisää tiedotteestamme!

Viestejä Vantaanjoelta 3/2021

Tiedotteessa on tällä kertaa uutisia Keravanjoen taimenten seurannasta, maanläjityshankkeen tuloksista ja Vantaanjoen PFAS-hankkeen loppuseminaarista. Lisäksi esittelemme uudet työntekijämme! Lue lisää täältä!

Viestejä Vantaanjoelta 2/2021

Miten leuto ja sateinen talvi vaikutti Vantaanjoen veden laatuun vuonna 2020? Lue tästä ja muista kiinnostavista aiheista juuri julkaistusta Vantaanjoen yhteistarkkailuraportista. Uudenmaan vesistökunnostusverkosto aloittelee toimintaansa, tavoitteenaan entistä parempi yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa. Jälkimmäiseen liittyen kunnostuskoordinaattorin rekrytointi on yhdistyksessä parhaillaan käynnissä! Myös puolueetonta ja kiinteistönomistajalle maksutonta hajajätevesineuvontaa on tarjolla edellisvuoden tapaan. Lue lisää tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta 1/2021

Lue PFAS-hankkeen uusimmat kuulumiset ja tietoja taimenien lisääntymisestä Vantaanjoen vesistöalueella. Jos etsit retkikohteita pääsiäiseksi, niin kannattaa tutustua myös Vantaanjoen Luontohelmiin! Lue tiedote täältä.

Viestejä Vantaanjoelta 4/2020

Lue tiedotteestamme mm. Vantaanjoen kipsi- ja RAKUVE-hankkeiden tuloksista ja tulossa olevista metsäalan koulutus- ja infotilaisuuksista metsäammattilaisille ja maanomistajille.

Viestejä Vantaanjoelta 3/2020

Uusimmassa tiedotteessamme on paljon syksyn sateisiin liittyvää asiaa! Käy katsomassa VIPPA-hankkeessa tehdyt animaatiot hulevesien oikeaoppimisesta johtamisesta ja tonttijohtojen saneerauksesta. Loutinoja kuntoon -hankkeen loppuwebinaari järjestetään 29.10.2020, muista ilmoittautua mukaan! Tiedotteessa kerrotaan myös maanläjityshankkeesta ja syksyn sateiden vaikutuksista KUITU-hankkeen toteutukseen.

Viestejä Vantaanjoelta 2/2020

Vantaanjoen tila on kohentunut vähitellen vuosina 2017-2019, mutta ilmastonmuutos ja leudot talvet tuovat haasteita. Lue myös 27.8.2020 järjestettävästä Itämeripäivästä ja pellolle levitetyn kipsin vaikutuksista kaloihin uudesta tiedotteestamme.

Viestejä Vantaanjoelta 1/2020

Lumeton talvi ja alkuvuoden runsaat sateet nostivat ravinnekuormituksen ennätyksellisen suureksi. Tammi-helmikuussa Vantaanjoki kuljetti mereen lähes puolet siitä kokonaiskuormitusmäärästä, joka syntyi viime vuoden aikana. Lue lisää tästä aiheesta sekä uudesta Instagram-sivustamme kevään tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta 4/2019

Vuosi lähestyy loppuaan ja vesiensuojelurintamalla tapahtuu paljon uutta. Lue yhdistyksen PFAS- ja Maatalouden ravinnekuitu-hankkeista uudesta tiedotteestamme.

Viestejä Vantaanjoelta 3/2019

Syksy on saapunut ja täynnä mielenkiintoisia tapahtumia myös vesiensuojelunäkökulmasta. Lue lisää hulevesiretkestä ja Silakkasoudusta uudesta tiedotteestamme. Siinä kerrotaan myös lisää yhdistyksen uudesta rakennekalkin ja ravinnekuidun vesistövaikutuksia tutkivasta RAKUVE-hankkeesta, joka toteutetaan Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelman rahoituksella.

Jätevesineuvonta on täydessä vauhdissa!

Kesän kiinteistökohtaiset neuvonnat ovat alkaneet. Kiinteistönomistajista osa on jo uudistanut järjestelmänsä. Lue lisää tiedotteestamme!

Viestejä Vantaanjoelta 2/2019

Yhdistyksen väki on ahkeroinut alkuvuodesta monella rintamalla. Pienet puhdistamot- hankkeessa on kartoitettu valuma-alueen AVL 20-100 puhdistamoita ja annettu neuvoja puhdistamoiden hoitajille. Vantaanjoen valuma-alueen vedenlaadusta voit lukea uusimmat kuulumiset yhteistarkkailuraportista. Kipsihanke on käynnissä ja siihen pystyy vielä ilmoittautumaan mukaan! Lue kesän kuulumisia tiedotteestamme!

Tervetuloa viettämään jätevesiviikkoa!

Jätevesiviikolla tarjotaan hajajätevesineuvontaa tehostetusti. Katso tiedotteestamme mille alueille neuvonta keskittyy tänä vuonna. Tarjolla on myös sähköposti- ja puhelinneuvontaa, ota yhteyttä!

Onko kiinteistölläsi kantovesi?

Hajajätevesineuvonta on lähtenyt hyvin käyntiin. Katso tiedotteestamme, luetaanko kiinteistölläsi syntyvä jätevesi kantovedeksi vai tarvitseeko sinun parantaa jätevesien käsittelyä!

Viestejä Vantaanjoelta 1/2019

Mm. hajajätevesineuvonta ja Itämerihaaste pitävät yhdistyksen väen kiireisenä tänä vuonna. Rotarien lahjoituksen avulla jatketaan jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa jokialueella. Lue lisää tiedotteesta!

Aloita jätevesijärjestelmän kunnostaminen ranta- ja pohjavesialueilla!

Viimeistään nyt pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistön omistajien kannattaa tarkistaa jätevesijärjestelmänsä kunto ja selvittää onko järjestelmä uudistamisen tarpeessa. Aikaa uudistamisen lakisääteiseen takarajaan on enää alle vuosi. Lue lisää tiedotteestamme.

Viestejä Vantaanjoelta 5/2018

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys valmistui marraskuussa. Yhdistykseen saatiin uusi jokitalkkari ja maatalouden vesiensuojeluhankkeissa saatiin lisätietoa mm. kerääjäkasvien ja rakennekalkin vaikutuksista vesistökuormitukseen. Vesiensuojeluyhdistyksen vuoden viimeinen tiedote luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta 4/2018

Puhdistamonhoitajat saivat koulutusta, Kytäjärven kunnostusprojekti polkaistiin käyntiin ja Vantaalla tutustuttiin pieniin ja suuriin viherkattoihin. Lue lisää tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2018

Syksy on saapunut ja Vantaanjoen kipsihanke polkaistiin käyntiin. Virkisty Vantaanjoella- ja Virkisty Keravanjoella -esitteet päivitettiin kesän aikana. Katso mitä muuta on tapahtunut Viestejä Vantaanjoelta 3/2018 -tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta 2/2018

Kesän kynnyksellä on tapahtunut taas paljon. Jokitalkkari järjesti onkipäiviä koululaisille ja hulevesi- ja peltojen kipsikäsittely -hankkeet saivat hallituksen kärkihankerahoitusta. Nyt voit tutustua myös Vantaanjoen yhteistarkkailuraportin vuoden 2017 tuloksiin. Lue lisää Viestejä Vantaanjoelta 2/2018 -tiedotteesta!

Viestejä Vantaanjoelta 1/2018

Katso Viestejä Vantaanjoelta 1/2018 -tiedotteesta yhdistyksen kevätkuulumiset!

Osallistu jätevesiviikkoon – aloita puutteellisen jätevesijärjestelmän kunnostaminen ranta- ja pohjavesialueilla

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 16.4.2018 alkavalla viikolla ympäristöministeriön koordinoimana. Lue lisää tiedotteesta.

Pienet puhdistamot, suuri kuormitusriski

Olemme käynnistäneet yhdessä ympäristöministeriön, Uudenmaan Ely-keskuksen ja alueen kuntien kanssa ”Pienet AVL 20 – 99 puhdistamot Vantaanjoen valuma-alueella” -hankkeen. Lue lisää tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2017

Katso Viestejä Vantaanjoelta 4/2017 -tiedotteesta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen loppuvuoden kuulumiset. Ensiesittelyssä mm. Vantaanjoen Helmi-saukko!

Älä anna talven yllättää – nyt on aika laittaa jäte-vesijärjestelmä talvikuntoon

Lietteen tyhjennys on hyvä hoitaa ennen talvea etenkin kiinteistöillä, joille tyhjennysauton tulo hankaloituu liukkailla keleillä, muistuttavat vesiensuojeluyhdistyk-sen jätevesineuvojat. Jätevesijärjestelmän asianmukainen käyttö ja huolto on paikallista vesiensuojelutyötä parhaimmillaan! Lue lisää tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2017

Yhdistys muuttaa uusiin tiloihin uuden toiminnanjohtajan johdolla ja muita uutisia on luettavissa tiedotteesta.

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta käynnistyy seitsemättä kertaa Nurmijärvellä

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit elokuussa viikolla 33 vesiensuojelullisesti valikoiduilla alueilla Nurmijärvellä. Jätevesineuvonnan kiinteistökäyntiä tarjotaan noin 70 kiinteistölle, jotka sijaitsevat Vantaanjoen ja Lepsämänjoen varrella sekä kunnan länsiosan pohjavesialueilla. Lue lisää tiedotteesta.

Kesän jätevesineuvonta käynnistyy kuudetta kertaa Espoossa

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kesäkuun alkupuolella vesiensuojelullisesti valikoiduilla alueilla Espoossa. Jätevesineuvonnan kiinteistökäyntiä tarjotaan noin 100 kiinteistölle, jotka sijaitsevat Siikajärven pohjoispuolella sekä Velskolan Pitkäjärven ja Luukinjärven rannoilla. Lue lisää tiedotteesta.

Jätevesiviikolla 24.−30.4.2017 on aika tarkistaa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunto

Talven jälkeen haja-asutusalueilla on hyvä tarkistaa oman jätevesijärjestelmän kunto sekä mitä keväällä uudistunut lainsäädäntö merkitsee oman kiinteistön kohdalla. Suurin muutos lainsäädäntöön tuli puhdistusvaatimusten siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Lue lisää tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2017

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevään tiedote luettavissa tästä.

Jätevesineuvontaa kesällä lähes 300 kiinteistölle Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla

Neuvonnan tavoitteena oli kesän 2016 aikana tehdä 240 kiinteistökäyntiä kuntien valitsemilla, ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla. Käyntitavoite ylitettiin ja kuntakohtaiset raportit ovat nyt valmistuneet. Raporteissa on tarkasteltu vuoden 2016 tuloksia sekä koottu tulokset aiemmilta neuvontavuosilta. Lue lisää aiheesta tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2016 -tiedote

Tutustu yhdistyksen viimeaikasiin kuulumisiin Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2016 -tiedotteessa.

Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2016 -tiedote

Tiedotteessa yhdistyksen kesän kuulumisia ja tietoa syksyn tapahtumista.

Pysy ajan tasalla jätevesiasioista jätevesioppaan avulla

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Jätevesiopas-sivusto uudistui. Lue lisää tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 2/2016

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen syksyn tiedote luettavissa tästä.

Kesän jätevesineuvonta käynnistyy Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla

Yhdistys aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kesäkuun alussa Espoossa ja Nurmijärvellä. Espoossa neuvonta kohdistetaan muun muassa Lakistonjoen ja Mankinjoen ympäristöön sekä Nuuksion Pitkäjärven pohjoispuolelle. Nurmijärvellä neuvontaa tarjotaan Palojoen ja Pinninnummen pohjavesialueilla ja Lepsämänjoen ympäristössä. Kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa asukkaille ja mökkiläisille annetaan eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn, kuivakäymäläratkaisuihin ja käymälätuotosten jatkokäsittelyyn jo kuudetta kesää.

Lue lisää tiedotteesta.

Pohjavesiyhteistarkkailujen edistäminen aiheena yhdistyksen kevätkokouksessa

Yhdistyksen kevätkokous on 30.5.2016 klo 9:00 Nurmijärven kunnan valtuustosalissa. Sääntömääräisten asioiden jälkeen pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki kertoo käynnissä olevasta pohjavesiyhteistarkkailuhankkeesta Vantaanjoen valuma-alueella. Lue lisää tiedotteesta.

Uusi sähköinen Virkistyskalasta Vantaanjoella –kalapaikkaesite luettavissa ja vuonna 2015 päivitetyt Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella –melonta ja retkeily esitteet saatavilla mm. jokivarren kuntien kirjastoista.

Tutustu Vantaanjoen kalapaikkoihin ja sääntöihin uuden sähköisen Virkistyskalasta Vantaanjoella –kalapaikkaesitteen avulla. Melonta ja retkeily mahdollisuuksista voit lukea Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella –esitteistä. Tiedote aiheesta luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2016

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevään tiedote luettavissa tästä.

Tarkkana siellä pohjavesialueella!

Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys osallistui pohjaveden suojelun esitesarjan Tarkkana siellä pohjavesialueella! laadintaan. Tiedote aiheesta luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen alkutalven tiedote luettavissa tästä.

Jätevesineuvonta sai hyvän vastaanoton Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla säädösten kritiikistä huolimatta

Vuoden 2015 kiinteistökohtainen jätevesineuvonta on päättynyt. Ehdotetuista neuvontakäynneistä yli 70 prosenttia toteutui kuntien valitsemilla ranta- ja pohjavesialueilla. Espoossa noin 80 prosenttia neuvotuista kiinteistöistä täytti jo nykysäädösten mukaiset puhdistustasot, kun taas Nurmijärvellä noin puolet kiinteistöistä joutuu remontoimaan jätevesijärjestelmänsä. Lue lisää aiheesta tiedotteesta.

Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen syksyn tiedote luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 2/2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kesän tiedote luettavissa tästä.

Vantaanjoen ja Keravanjoen happitilanne kesällä tehotarkkailussa

Vantaanjoen Arolamminkoskessa Riihimäellä ja Keravanjoen alajuoksulla Vantaalla mitataan tänä kesänä jokiveden lämpötilaa, happipitoisuutta, sameutta ja sähkönjohtavuutta puolen tunnin välein. Tiedote vuoden 2014 yhteistarkkailutuloksista ja tämän kesän anturimittauksista luettavissa tästä.

Esitys puhdistamo- ja hajalietteiden haitta-aineista yhdistyksen kevätkokouksessa 27.5.2015

Yhdistyksen kevätkokous on Tuusulan kunnan valtuustosalissa 27.5.2015 klo 13. Kokouksen jälkeen Niina Vieno kertoo puhdistamo- ja hajalietteiden haitta-aineista. Tiedote aiheesta luettavissa tästä

Osallistu jätevesiviikkoon - tarkista ja huolla kiinteistösi jätevesijärjestelmä

Valtakunnallisen jätevesiviikon 18.-24.5.2015 aikana edistetään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun yhdistys aloittaa kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan toukokuun lopussa. Tiedote luettavissa tästä.

Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella –esitteiden uudet painokset

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on yhdessä alueen kuntien kanssa päivittänyt Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet. Maksuttomat Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet ovat saatavilla jokivarren kuntien kirjastoista ja mm. liikunta- ja matkailuneuvontapisteistä. Tiedote luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevään tiedote luettavissa tästä.

Pääkaupunkiseudun pohjavesissä vain vähän haitallisia aineita

Pääkaupunkiseudun 11 pohjavesialueella tutkittiin haitallisten aineiden esiintymistä lokakuussa 2014. Selvitys tehtiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Espoon, Helsingin ja Vantaan ympäristökeskusten sekä MetropoliLab Oy:n yhteistyönä. Tiedote aiheesta luettavista tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen alkutalven tiedote luettavissa tästä.

Syyskokoustiedote 11.11.2014

Syyskokoustiedote luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen syksyn tiedote luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 2/2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kesän tiedote luettavissa tästä.

Vantaanjoen veden laadusta tietoja puolen tunnin välein kesäaikana

Vantaanjoen yläjuoksulla Arolamminkoskessa Riihimäellä, Pajakoskessa Hyvinkäällä
ja Luhtajoen alajuoksulla Nurmijärvellä jokivesien laatua ja pinnankorkeutta mitataan
puolen tunnin välein jatkuvatoimisilla antureilla. Anturit mittaavat veden lämpötilaa,
happipitoisuutta, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Mittaukset jatkuvat elokuun loppuun
ja tuloksia voi seurata lähes reaaliajassa netistä: www.luodedata.fi/vantaanjoki.

Tiedote mittauksista on luettavissa tästä.

Jokitalkkari Vantaanjoelle

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys koordinoi Jokitalkkari –hanketta, jonka tavoitteena on testata ja kehittää toimintamuotoja Vantaanjoen kalastus-, melonta- ja retkeilyharrastuksen edellytysten parantamiseksi jokitalkkarin avulla. Tiedote luettavissa tästä.

Jätevesijärjestelmien uusiminen ajankohtaista hyvin pian ‐ pelkät
saostussäiliöt eivät riitä

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevista vakituisesti asutuista kiinteistöistä suurin osa ei täytä uuden jätevesiasetuksen (209/2011) puhdistusvaatimuksia. Tiedote aiheesta luettavissa tästä.

Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevään tiedote luettavissa tästä.

Vantaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia päivitetään

Vantaan Valkealähteen, Koivukylän ja Lentoaseman pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyö aloitettiin tammikuussa 2014. Tiedote suojelusuunnitelman päivitystyöstä on luettavissa tästä.

Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetään

Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö aloitettiin tammikuussa 2014. Tarkasteltavana ovat vedenhankinnan kannalta tärkeä Herajoen pohjavesialue sekä Arolammin ja Riihiviidankallion pohjavesialueet, jotka on tällä hetkellä luokiteltu III-luokan pohjavesialueiksi. Tiedote suojelusuunnitelman päivitystyöstä on luettavissa tästä

Rotaryt lahjoittivat Itämeri-haasteen tuoton yhdistykselle

Vesiensuojeluyhdistys vastaanotti 10.1.2014 Riihimäellä 11 000 € lahjoituksen jatkuvatoimiseen veden laadun seurantaan Vantaanjoella. Kolme rotaryklubia keräsivät varat Silakkasoudulla ja Itämeri-tukikonsertilla syksyllä 2013. Tiedote lahjoituksesta on luettavissa tästä.

50 vuotta vesiensuojelutyötä Vantaanjoen vesistöalueella -näyttely nähtävillä Riihimäellä

Vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojelutoimia ja tutkimushankkeita esittelevä näyttely oli esillä 10.1.–31.1.2014 Riihimäen kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Kalevankatu 1. Tiedote näyttelystä on luettavissa tästä.

Haja-asutuksen jätevesilietteiden kalkkistabilointi ja hyötykäyttö

Esiselvitys haja-asutuksen jätevesilitteiden paikallisesta käsittelystä osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä on valmistunut. Hankkeen loppuraportissa on tietoa ja kokemuksia lietteiden kalkkistabiloinnista sako- tai umpisäiliöissä sekä ympäristönluvanvaraisessa yhteiskäsittelypisteessä. Tiedote luettavissa tästä.