Esitteet

Vantaanjoen vesistöalue, Etelä-Suomen luontohelmi, hyvään ekologiseen tilaan
- Toimenpideohjelma 2017–2027 - esite

Toimenpideohjelma on vesiensuojeluyhdistyksen ja Vantaanjoki-neuvottelukunnan yhteinen tahdonilmaus vesistöalueen kehittämistavoitteista ja toimenpiteistä. Tutustu esitteestä, minkälainen Vantaanjoen vesistö on vuonna 2027. Koko toimenpideohjelman löydät täältä.

 

Vantaanjoen kalapaikkaesite

Yhdistys teki vuonna 2017 Virkistykalasta Vantaanjoella -kalapaikkaesitteen, jossa kerrotaan Vantaanjoen kalastuspaikoista, lupien myynnistä ja kalastussäännöistä. Tutustu esitteeseen täällä. Esite on rahoitettu yhteistyökumppanien tuella.

We protect the waters in the River Vantaa area

The brochure introducing our work and areas of expertise was published in summer 2015. Click here to read the brochure.

VHVSY brochure

 

Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella -esitteet

Taskukokoiset haitariesitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista. Esite on päivitetty vuonna 2022.

Esitteiden karttapohjiin on merkitty jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät rantautumispaikat ja pahimmat kivikot sekä kalastuspaikat, uimarannat ja ympäristön luontopolut. Palveluista on esitelty kanoottivuokraamot, kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät myös läheiset pysäköintialueet ja päätiet. Toistakymmentä tärkeintä koskikohdetta esitellään tarkemmin. Melojia varten löytyy tietoja koskien laskukelpoisuudesta ja pahimpien paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille on tietoja kalaistutuksista sekä lupien myyntipaikoista ja mahdollisista kalastuskielloista. Myös koskiympäristön retkeilymaastot, luonnonnähtävyydet ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitelty.

Maksuttomia Virkisty Keravanjoella - ja Virkisty Vantaanjoella -esitteitä saa jokivarren kuntien liikunta- ja matkailuneuvontapisteistä ja kirjastoista sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä. Esitteisiin voi tutustua myös täältä.

Virkisty-esitteet

 

Vesiensuojelua Vantaanjoella 50 vuotta -näyttely

Vuonna 2013 vietettiin vesiensuojeluyhdistyksen 50 vuotisjuhlavuotta. Pitkäjänteisen vesiensuojelutoiminnan esittelemiseksi laadittiin julistenäyttely, jossa esitellään toimintaa ja saavutuksia eri vuosikymmeninä sekä keskeisiä tutkimusaiheita. Kiertävä näyttely on ollut nähtävillä useiden jäsenkaupunkien tiloissa, ja se on tilattavissa nähtäville vesiensuojelua edistäviin tapahtumiin toimialueellamme.

 

Vaikutu, vaikuta Vantaanjoella -lehti

Yhteistyökumppaniemme rahoituksella valmistunut lehti kertoo Vantaanjoen vesistöalueesta, virkistyskäyttömahdollisuuksista ja yhdistyksen toiminnasta. Lehden toteutuksesta vastasi JS/Suomi. Lehteen voi tutustua täältä. Painettua lehteä jaetaan yhdistyksestä.

 

Hulevesiesite kiinteistöille

Esitteessä neuvotaan, miten voit hoitaa omalla tontilla hulevesien ohjaamisen oikein. Yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten sekä Vesilaitosyhdistyksen kanssa tehty hulevesiesite kiinteistölle on vapaasti ladattavissa tästä. 

 

Välitätkö vesistä? -esite

Esitteessä pääset tutustumaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhditys ry:n toimintaan. Avaa esite klikkaamalla tästä.

 

Elämän vesi - veden kiertokulku -hanke antoi eväitä ympäristökasvatukseen

Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeessa edistettiin varhaisnuorten luonnonarvojen ja lähiympäristön ymmärtämistä. Hankkeen avulla lisättiin oppilaiden tietoa vesivaroista, vesiluonnosta, veden luontaisesta kiertokulusta ja ihmisen vaikutuksesta kiertoon. Hankkeessa koostettiin opetustyön tueksi verkkosivut ja kalvot sekä järjestettiin retkiä ja laadittiin vesiaiheisia opetuspaketteja hankealueen peruskouluille ja lukioille. Nuorten osallistumisvalmiuksia edistettiin kuntien eri viranomaisten ja koulujen välistä yhteistyötä lisäämällä.

Elämän vesi - materiaalit sisältävät:

  • tuotetun opetusmateriaalin opettajan oppaineen (opettajanopas, työkortit ja kalvot tulostettavissa)
  • lähiympäristön luonto- ja vierailukohteita ja niihin retkipuuhia
  • tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan "vesistötutkimuksia" lähiluonnossa ja koululla tehtäviksi
  • esimerkkejä toteutetuista draamaesityksistä ja draaman työtavoista
  • linkkejä hyville vesiaiheisille verkkosivuille.

Avaa työkortit painamalla linkkiä:

Suomeksi:

på svenska:

Avaa kalvot painamalla linkkiä:

Suomeksi:

på svenska:

Opetusmateriaali tuotettiin pääosin myös ruotsin kielellä. Vaikka vuosina 2004 - 2005 julkaistun materiaalin sisältöä ei päätoimisesti päivitetäkään, on se suurelta osin "ajatonta" ja siten käytettävissä pitkään.

Hankkeessa oli mukana tiiviisti 17 kunnasta yhteensä 37 hankekoulua, joista peruskouluja oli 23 ja lukioita 14. Hankkeessa toteutetusta materiaalista on hyötyä kaikille hankealueen kunnille ja oppilaitoksille. Vaikka hanke suuntautuikin lähinnä Uudenmaan alueelle, tuotettu materiaali soveltuu hyvin opetuksen tueksi pääosin myös valtakunnallisesti. Hanke oli siten pilottiluonteisuutensa ansiosta esimerkkinä muille valtakunnassa jatkossa toteutettaville ympäristökasvatushankkeille.

Lähinnä Uudenmaan ja eteläisen Hämeen alueella toteutetun yhteistyöhankkeen vastuutahona oli Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeelle myönnettiin Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahaa. Muita hankkeen rahoittajia olivat alueen kunnat, Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Opetushallitus, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry.