Seminaarit

Hulevesiseminaari Järvenpäässä 12.10.2023

HULEVET-hanke ja Uudenmaan vesistökunnostusverkosto järjestivät yhteisen hulevesiseminaarin Järvenpäässä 12.10.2023. Seminaariin kutsuttiin koko Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueen kunnista hulevesitoimijoita paikalle kuulemaan...


Tuloksia kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämisen -hankkeista pe 29.10.2021

Seminaarissa esiteltiin tuloksia Vantaanjoen PFAS-hankkeesta, SourceTrack –hankkeesta sekä Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeesta.   Tilaisuuden alustus: Ari Kangas, Ympäristöministeriö Vantaanjoen PFAS-hanke: Näytteenotto...


Hulevedet haltuun - Loutinoja kuntoon -webinaari 29.10.2020

Loutinoja kuntoon -hankkeessa (2019-2020) tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti Järvenpään keskusta-alueelta Tuusulanjärveen laskevan Loutinojan hulevesikäsittelyä. Tavoitteena oli kuvata taajaan rakennetun kaupunkipuron valuma-alueen hulevesien...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen 10.5.2019

Tilaisuuden tavoitteena on edistää Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten ja kalataloustoimijoiden sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.   Ohjelma: 9:00  – 9:05 Avaus Petteri Jokinen, HSY vesihuolto 9:05 –...


Hulevesiseminaari 10.10.2018 Vantaalla

Seminaari "Hulevesien hallinta vesistön ehdoilla" järjestettiin Vantaalla 10.10.2018. Esitelmiin pääset tutustumaan täällä:   Ohjelma: Puheenjohtaja: Antti Auvinen, Vantaa 9:30 Avaus Anu Oksanen, Vantaanjoen ja Helsingin...


Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeen loppuseminaari 28.11.2017

Vuosina 2015-2017 toteutetun pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeen loppuseminaari järjestettiin 28.11.2017 Vesilaitosyhdistyksen koulutustilassa. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 osanottajaa, ja keskustelu oli vilkasta....


Hulevesiseminaari 12.10.2017 Vantaalla

Seminaari Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella – haasteita ja ratkaisuja järjestetettiin Vantaalla 12.10.2017.  Ohjelma Puheenjohtajat: Marika Orava ja Hanna Keskinen, Vantaa 9:30 Avaus Heli Vahtera,...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 26.4.2017

Virtavesikunnostuksen ja jätevesiylivuotojen vähentäminen Vantaanjoella –seminaarissa 26.4.2017 esiteltiin positiivisia tuloksia niin jätevesiylivuotojen vähentämisen kuin pienten ja suurempienkin virtavesien tilan kohentamiseksi tehdystä...


Hajajätevesiseminaari 13.3.2017

  Haja-asutuksen jätevesilainsäädännön muutokset ja vaikutukset kunnallisiin määräyksiin AIKA: Maanantai 13.3.2017 klo 8:30 – 15:30 PAIKKA: Pasilan virastotalon Auditorio / Opastinsilta 12 b,...


Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma‐alueella 10.11.2016

Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella – hulevesien haitta-aineet, puhdistuminen ja suunnittelu   Aika ja paikka: 10.11.2016 Järvenpää-talo   Kuvassa Loutinojan suuosan laskeutusallas ja hajotusosasto Järvenpäässä. Ohjelma Puheenjohtaja Antti Nikkanen...


Pohjavesiyhteistarkkailut -seminaari Tuusulassa 27.10.2016

Pohjavesiyhteistarkkailujen kehittämishankkeeseen liittyen järjestettiin Tuusulan pääkirjaston kokoushuone Einarissa 27.10.2016 seminaari, jossa keskusteltiin yhteistarkkailujen kokemuksista ja kehittämisideoista. Seminaarin esitykset löydät alla...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 26.4.2016

Seminaari Vantaanjoen virtavesikunnostuksiin, kalastoon ja jätevesiylivuotojen vähentämiseen liittyvistä teemoista pidettiin 26.4.2016 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa. Vesiensuojeluyhdistyksen ja HSY:n yhdessä järjestämän seminaarin esitykset löydät alla olevista...


Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 20.10.2015

Yhdistyksen seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella teemalla Vastuut, suunnitelmat ja pienvesiselvitykset 20.10.2015 Laurea ammattikorkeakoulun auditoriossa Vantaalla. Seminaarin esitykset löydät alla olevista...


Puhdistamonhoitajien neuvottelu- ja koulutuspäivät 8.-9.10.2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n kanssa...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 24.3.2015

Seminaariesitykset löydät klikkaamalla alla olevasta ohjelmasta esitelmöitsijän nimen kohdalla olevaa linkkiä. Paikka: HSY, Viikinmäen jätevedenpuhdis......


Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014

Yhdistyksen seminaari HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA-ALUEELLA – KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO Vantaanjoen valuma-alueen toimijoille 25.11.2014 klo 9:00-15:00 Vantaan valutuustosalissa. OHJELMA Puheenjohtaja:...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaari 2.4.2014

Seminaari järjestettiin HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa 2.4.2014. Vastaava tilaisuus järjestettiin huhtikuussa 2013. Säännöllisesti järjestettävien keskustelutilaisuuksien tavoitteena on edistää Vantaanjoen valuma‐alueen vesihuoltolaitosten...


Vantaan ja VHVSY:n IV tulvaseminaari 26.11.2013

          Vesistölähtöinen hulevesienhallinta   Ti 26.11.2013 klo 12 -16 Vantaan valtuustosali/ Asematie 7     Ohjelma: Tyyntä myrskyn edellä - Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Kylmäojan korpi säätelee puron...


Vantaan III tulvaseminaari 16.4.2013

Tulvariskit ja tulvasuojaus  ti16.4.2013 klo 12:30 -15:30 Vantaan valtuustosali/ Asematie 7 Ohjelma: Vantaan tulvariskialueiden... - Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Aaltoilumittaukset Helsingin rannikkovesillä – Ilkka Vähäaho,...


Vantaan II tulvaseminaari 7.2.2013

Tulvariskialueiden monimuotoinen maankäyttö To 7.2.2013 klo 11:00-14:00 Vantaan uusi valtuustosali/ Asematie 7 Ohjelma: Tervetuloa – Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Porin tulvaongelmien 500-vuotinen historia -...


Vantaan I tulvaseminaari 26.11.2012

Tulvat, tulvariskit ja tulvavahingot Ma 26.11.2012 klo 12:30-16:00 Vantaan uusi valtuustosali/ Asematie 7 Ohjelma: Tervetuloa! - Henry Westlin/ kaupungininsinööri/ Vantaan kaupunki Tulviin liittyviä käsitteitä -...


Hulevesiseminaari 6.10.2009

Hulevesiseminaari järjestettin Helsingin Veden Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa 6.10.2009. Seminaari oli tarkoitettu kaavoituksen, rakentamisen, vesihuollon ja ympäristöasioiden parissa toimiville. Hulevesiseminaarin tavoitteena oli...


Vesi kaavassa -seminaari 25.9.2007

Vesiensuojeluyhdistys järjesti Vesi kaavassa -seminaarin Etelä-Suomen lääninhallituksen auditoriossa 25.9.2007. Ohjelma klo 9:00-9:20 Aamukahvi ja ilmoittautuminen klo 9:20-9:30 Seminaarin avaus Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun...


Itämerihaaste-seminaari uusmaalaisille 9.9.2010

Itämerihaaste-seminaari uusmaalaisille toimijoille järjestetään Helsingin kaupungintalolla 9.9.2010 klo 9:00 - 12:00.   ...


Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -hajajätevesiseminaari 23.1.2013

Hajajätevesiseminaari järjestettiin Insinöörien ja Ekonomien talossa 23.1.2013. Kohderyhmänä Uudenmaan maakunnan alueen kuntien rakennusvalvonnan, ympäristön- ja terveydensuojelun ja vesilaitosten edustajat sekä...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - keskustelutilaisuus 1.2.2013

Tilaisuus järjestettiin HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa 1.2.2013. Tilaisuuden tavoite - edistää Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten ja kalataloustoimijoiden sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa,...