Hakemaasi sivua ei löytynyt

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys valmistui marraskuussa. Yhdistykseen saatiin uusi jokitalkkari ja maatalouden vesiensuojeluhankkeissa saatiin lisätietoa mm. kerääjäkasvien ja rakennekalkin vaikutuksista vesistökuormitukseen. Tutustu loppuvuoden kuulumisiin tiedotteestamme!