Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on yhdessä alueen kuntien kanssa painattanut päivitetyt Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet vuosien 2009 - 2010 kysyntää varten. Taskukokoiset haitariesitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista.

Virkisty Vantaanjoella- ja Virkisty Keravanjoella -esitteiden karttapohjiin on merkitty jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät rantautumispaikat ja pahimmat kivikot sekä kalastuspaikat, uimarannat ja ympäristön luontopolut. Palveluista on esitelty kanoottivuokraamot, kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät myös läheiset pysäköintialueet ja päätiet. Tärkeimmät koskikohteet esitellään tarkemmin. Melojia varten löytyy tietoja koskien laskukelpoisuudesta ja pahimpien paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille on tietoja kalaistutuksista sekä lupien myyntipaikoista ja mahdollisista kalastuskielloista. Myös koskiympäristön retkeilymaastot, luonnonnähtävyydet ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitelty.

Maksuttomia Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä saa noutaa jokivarren kuntien liikunta- ja matkailuneuvontapisteistä ja kirjastoista sekä suurempia määriä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä puh. 09-272 7270 tai sähköpostitse vhvsy@vesiensuojelu.fi.