Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä saatavana jälleen

Melontakausi on aikaisen kevään johdosta jo täydessä vauhdissa. Tulevana viikonloppuna Vantaanjoelle kerääntyy melojia Myllykoski Bigwater sekä perinteisen iceBREAK– koskimelontakilpailun merkeissä. Maksuttomat Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet on saatavilla viikonlopun tapahtumista sekä jokivarren kuntien kirjastoista ja mm. liikunta- ja matkailuneuvontapisteisiin.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on yhdessä alueen kuntien kanssa painattanut Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet. Taskukokoiset haitariesitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista. Esitteet ovat myös nähtävillä sekä tulostettavissa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta:

(vantaanjokiesitewww2012.pdf ja keravanjokiesitewww2012.pdf )

 

Helsingistä Hausjärvelle ulottuva Vantaanjoen vesistöalue on pääkaupunkiseudun, keskisen Uudenmaan ja eteläisen Hämeen tärkein virkistys- ja ulkoilualue. Joki saa alkunsa Hausjärvellä sijaitsevista Lallu- ja Erkylänjärvestä ja laskee mereen Helsingin Vanhankaupunginlahdessa. Pituutta joelle kertyy sata kilometriä. Vantaanjoen pisin sivuhaara, 65 km pitkä Keravanjoki, alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan rajalla noin kuusi kilometriä ennen merta. Vantaanjoen vesistöalue ulottuu neljäntoista kunnan alueelle ja yhteensä yli miljoona ihmistä asuu sen vaikutuspiirissä.

Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteiden karttapohjiin on merkitty jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät rantautumispaikat ja pahimmat kivikot sekä kalastuspaikat, uimarannat ja ympäristön luontopolut. Palveluista on esitelty kanoottivuokraamot, kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät myös läheiset pysäköintialueet ja päätiet. Tärkeimmät koskikohteet esitellään tarkemmin. Melojia varten löytyy tietoja koskien laskukelpoisuudesta ja pahimpien paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille on tietoja kalaistutuksista sekä lupien myyntipaikoista ja mahdollisista kalastuskielloista. Myös koskiympäristön retkeilymaastot, luonnonnähtävyydet ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitelty.

Esitteiden tarkoitus on lisätä tietoutta Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistysmahdollisuuksista, joita vedenlaadun paraneminen ja koskikunnostukset ovat lisänneet.  

    

                              

 

 

Lisätietoja: Hankevastaava Velimatti Leinonen

         p. 044-7210821