Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteiden uudet painokset saatavilla

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on yhdessä alueen kuntien kanssa päivittänyt Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet. Maksuttomat Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet ovat saatavilla jokivarren kuntien kirjastoista ja mm. liikunta- ja matkailuneuvontapisteistä. Taskukokoiset haitariesitteet kertovat Vantaanjoen päähaaran ja Keravanjoen melonta-, kalastus- ja muista virkistysmahdollisuuksista. Esitteet ovat myös nähtävillä ja tulostettavissa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta:
(Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella)

Tiedote luettavissa tästä.

Helsingistä Hausjärvelle ulottuva Vantaanjoen vesistöalue on pääkaupunkiseudun, keskisen Uudenmaan ja eteläisen Hämeen tärkein virkistys- ja ulkoilualue. Joki saa alkunsa Hausjärvellä sijaitsevista Lallu- ja Erkylänjärvestä ja laskee mereen Helsingin Vanhankaupunginlahdessa. Pituutta joelle kertyy sata kilometriä. Vantaanjoen pisin sivuhaara, 65 km pitkä Keravanjoki, alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan rajalla noin kuusi kilometriä ennen merta. Vantaanjoen vesistöalue ulottuu neljäntoista kunnan alueelle ja yhteensä yli miljoona ihmistä asuu sen vaikutuspiirissä.

Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteiden karttapohjiin on merkitty jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät rantautumispaikat ja pahimmat kivikot sekä kalastuspaikat, uimarannat ja ympäristön luontopolut. Palveluista on esitelty kanoottivuokraamot, kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät myös läheiset pysäköintialueet ja päätiet. Tärkeimmät koskikohteet esitellään tarkemmin. Melojia varten löytyy tietoja koskien laskukelpoisuudesta ja pahimpien paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille on tietoja kalaistutuksista sekä lupien myyntipaikoista ja mahdollisista kalastuskielloista. Myös koskiympäristön retkeilymaastot, luonnonnähtävyydet ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitelty.

Esitteiden tarkoitus on lisätä tietoutta Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistysmahdollisuuksista, joita vedenlaadun paraneminen ja koskikunnostukset ovat lisänneet.