Hulevesien haitta-aineita tutkittu

Vesiensuojeluyhdistys, yhdessä alueensa kuntien kanssa, on toteuttanut tutkimuksen haitallisten aineiden esiintymisestä hulevesissä. Vesistä analysoitiin perusvedenlaatumuuttujia, raskasmetalleja ja orgaanisia haitta-aineita. Tutustu raporttiin.