Virtavesikunnostuksen ja jätevesiylivuotojen vähentäminen Vantaanjoella -seminaarin esitykset luettavissa

Virtavesikunnostuksen ja jätevesiylivuotojen vähentäminen Vantaanjoella –seminaarissa 26.4.2017 esiteltiin positiivisia tuloksia niin jätevesiylivuotojen vähentämisen kuin pienten ja suurempienkin virtavesien tilan kohentamiseksi tehdystä työstä. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.