Tutustu jokivesien laatuun yhteistarkkailuraportista 2014-2016

Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua käsittelevä yhteistarkkailuraportti vuosilta 2014-2016 on julkaistu. Vedenlaatua on tarkkailtu vuosittain yhteensä 39 havaintopaikalla 2‐12 kertaa vuodessa.