Vantaanjoen yhteistarkkailu -raportti julkaistu

Uudessa Vantaanjoen yhteistarkkailu – Vedenlaatu 2017 -raportissa käsitellään vesistöön johdetun kuormituksen vaikutuksia jokivesien laatuun ja käyttökelpoisuuteen. Vuoden 2017 tarkkailu sisälsi useita vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrityksiä. Pitoisuudet jäivät usein analyysien määritysrajoja pienemmiksi eivätkä vesieliöiden suojaksi asetetut ympäristölaatunormit ylittyneet yhdessäkään näytteessä.