Tiedote: Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä saatavana jälleen

Maksuttomat, tulevien vuosien kysyntää varten päivitetyt, Virkisty Vantaanjoella - ja Virkisty Keravanjoella -esitteet jaetaan jälleen jokivarren kuntien kirjastoihin sekä mm. liikunta- ja mat-kailuneuvontapisteisiin heti juhannuksen jälkeen!

Lue tiedote kokonaisuudessaan.