Viestejä Vantaanjoelta 1/2019 -tiedote

Yhdistyksen kevät on alkanut vauhdikkaasti mm. jätevesineuvonnan ja Itämerihaasteen merkeissä. Rotarien lahjoituksen myötä jatketaan myös jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa jokialueella. Lue lisää tiedotteestamme!