Viestejä Vantaanjoelta 2/2019 -tiedote

Yhdistyksen väki on ahkeroinut alkuvuodesta monella rintamalla. Pienet puhdistamot- hankkeessa on kartoitettu valuma-alueen AVL 20-100 puhdistamoita ja annettu neuvoja puhdistamoiden hoitajille. Vantaanjoen valuma-alueen vedenlaadusta voit lukea uusimmat kuulumiset yhteistarkkailuraportista. Kipsihanke on käynnissä ja siihen pystyy vielä ilmoittautumaan mukaan! Lue kesän kuulumisia tiedotteestamme!