Uutta tietoa Vantaanjoen vesistön vedenlaadusta!

Vantaanjoen alajuoksulla ravinnepitoisuudet ovat olleet laskusuunnassa. Vuoden 2018 fosforin ja vuoden 2019 typen keskipitoisuudet olivat 2000-luvun matalimmat. Yhteistarkkailuraportti Vantaanjoen vesistön vedenlaatu ja kuormitus 2017 – 2019 on julkaistu. Sinne on koottu tietoa myös Vantaanjoen sivujokien vedenlaadusta. Voit tutustua julkaisuun täällä.