Rakennekalkki ja ravinnekuitu vaikuttavat positiivisesti peltovalumavesien laatuun

Rakennekalkilla ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvällä ravinnekuidulla on positiivisia vaikutuksia peltovalumavesien laatuun. VHVSY:n Rakuve-hankkeessa todettiin rakennekalkin vähentävän kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista pelloilta noin neljän vuoden ajan.  Myös ravinnekuitu alensi salaojaveden kiintoainepitoisuutta, kokonaisfosforipitoisuutta sekä kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin pitoisuutta noin 50 % käsittelemättömiin alueisiin verrattuna. Erot olivat suurimmillaan valuntahuippujen aikana ja vaikutukset olivat nähtävissä vielä 1,5 vuotta levityksen jälkeen. Tutkimus jatkuu vielä syksyllä 2020. Lue lisää RAKUVE-hankkeen tiedotteesta!