Onko maanläjitysalueilla vaikutuksia vesiin?

Pilaantumattomien ylijäämämaiden varastointi- ja käsittelyalueilla voi olla lieviä haitallisia vaikutuksia lähialueiden pinta- ja pohjavesien laatuun. Vaikutuksia on havaittu mm. sulfaattipitoisuuteen ja tiettyjen metallien pitoisuuksiin. Osana Maanläjitysalueet-hanketta valmistui kesäkuun alussa Joona Clergeaudin pro gradu-tutkielma, joka on saatavilla sähköisenä Helsingin yliopiston sivuilla ja yhdistyksen julkaisuna. Vesien laadun seurantaa valikoiduissa kohteissa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.