Hulevesien hallinta kuntoon Järvenpään Loutinojalla

Loutinoja kuntoon -hankkeessa tarkasteltiin Järvenpään suurimman kaupunkipuron Loutinojan veden laatua ja sen valuma-alueen hulevesien hallintatarpeita. Tavoitteena oli täsmentää Järvenpään hulevesisuunnitelman toimenpiteitä ja tehdä maankäytön suunnittelijoille ja asiantuntijoille suunnattu toimintamalli edistämään taajamavaltaisen kaupunkipuron hulevesien hallintaa.

Seuranta osoitti, että hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa tarvitaan kaupunkirakenteen tiivistyessä, jotta voidaan hillitä hulevesitulvia ja vähentää Tuusulanjärveen tulevaa kuormitusta. Loutinojan valuma-alueen hulevesien hallintaan löytyi pienveden tilaa turvaavia ja kaupunkiluotoa elävöittäviä ratkaisuja.

Hankkeen tulokset on nyt raportoitu VHVSY:n julkaisuina Loutinojan vedenlaatu ja virtaama sekä Hulevesien hallinta Loutinojan valuma-alueella. Hankkeessa luotu hulevesien hallinnan toimintamalli ja hankkeen loppuraportti löytyvät tammikuussa 2021 www.jarvenpaa.fi -sivuilta.