Viestejä Vantaanjoelta 2/2021

Miten leuto ja sateinen talvi vaikutti Vantaanjoen veden laatuun vuonna 2020? Lue tästä ja muista kiinnostavista aiheista juuri julkaistusta Vantaanjoen yhteistarkkailuraportista. Uudenmaan vesistökunnostusverkosto aloittelee toimintaansa, tavoitteenaan entistä parempi yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa. Jälkimmäiseen liittyen kunnostuskoordinaattorin rekrytointi on yhdistyksessä parhaillaan käynnissä! Myös puolueetonta ja kiinteistönomistajalle maksutonta hajajätevesineuvontaa on tarjolla edellisvuoden tapaan. Lue lisää tiedotteesta!