Pohjavesinäytteenotosta julkaistu video!

Vesien laadun tutkimuksissa osaava ja huolellinen näytteenottaja on kullanarvoinen. Pohjavesinäytteenotossa on huomioitava useita kohdekohtaisia seikkoja. Tämän vuoksi näytteenottajan ja tarkkailun suunnittelijan on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Yhdistys oli vahvalla panoksella mukana pohjavesinäytteenoton koulutusvideon toteutuksessa. Video tehtiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Tutustu ja kertaa!