Hirvijärven, Sääksjärven ja Keravanjärven valuma-alueiden metsänomistajille uutta vesiensuojelutietoa

Äskettäin päättyneessä Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeessa tehtiin metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmat kolmelle Vantaanjoen valuma-alueella sijaitsevalle järvelle. Suunnitelmissa kerrotaan järvien veden laadun kehityksestä ja alueilla harjoitetusta metsätaloudesta. Suunnitelmien on tarkoitus toimia suosituksena alueen metsätaloutta koskevan kuormituksen hallintaan, antaa käytännön esimerkkejä vesistöystävällisestä metsänhoidosta ja näin tarjota metsänomistajille mahdollisuus osallistua omalta osaltaan järvien hyvän tilan säilyttämiseen.

 

Käy tutustumassa julkaisuihin täällä!