Viestejä Vantaanjoelta 4/2022

Vuosi 2022 oli Uudellamaalla poikkeuksellisen vähäsateinen, minkä seurauksena pohjavesien ja vesistöjen pinnan korkeudet ovat keskimääräistä alemmalla tasolla. Hajakuormituksen määrä oli tavanomaista vähäisempi ja vuositasolla kokonaisfosforipitoisuus oli hyvän tilan tasolla (alle 60 μg/l) lähes 60 prosentilla jokihavaintopaikoista. Lue tiedotteestamme myös PFAS-yhdisteistä sekä Vantaan, Riihimäen ja Keski-Uudenmaan alueella tehdyistä asukaskyselyistä!