Vantaanjoen vedenlaatu vuosina 2005-2009

Julkaisussa on tarkasteltu Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua ja jokien kuormitustilannetta painottaen viimeisintä vuotta.

Seurantatulosten perusteella on arvioitu myös vesistön tilaa ja käyttökelpoisuutta. Jätevesien vesistövaikutuksia on arvioitu kuormittajakohtaisesti. Yhteistarkailussa kerättyjen vedenlaatutulosten ja alueen virtaamatietojen perusteella on laskettu Vantaanjoen mereen kuljettaman typpi- ja fosforiravinteiden määrä.

Vantaanjoen vedenlaadun yhteistarkkailuraportti on luettavissa sivuiltamme.