Vantaanjoen tulvahuippu ajoittui perjantaille 9.4.2010.

 

Vesiensuojeluyhdistys otti viikolla 14 vesinäytteitä Vantaanjoen, Keravanjoen ja Lepsämänjoen alajuoksuilta. Kaikilla havaintopaikoilla happitilanne oli hyvä. Vantaanjoessa ulostebakteerien määrät olivat korkeita.

Viikolla 15 näytteitä otetaan kaikilta Vantaanjoen pääuoman havaintopaikoilta sekä läntisten sivujokien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hajakuormitusvaltaisilta alueilta. Keravanjoki on vuorossa viikolla 16. Tulvan aiheuttamien vesistövaikutusten seuraamiseksi yhdistys varautuu lisänäytteenottoihin.Tällä hetkellä valuma-alueelta kulkeutuu vesistöön sulamisvesien mukana paljon ravinteita, humusta ja kiintoainetta. Hajakuormituksen odotetaan lisääntyvän roudan sulamisen edetessä. Runsaat sulamisvedet vaikeuttavat myös jätevedenpuhdistamoiden toimintaa. Puhdistamoilla on jouduttu tekemään jätevesiohituksia suurten virtaamien takia.