Kulttuurimaisema

Vantaanjokiseudun asutus- ja käyttöhistoria on pitkä. Vesistöllä on ollut tärkeä merkitys kulttuurimaiseman ja -historian luomisessa. Uudisasutus hakeutui jokilaaksoihin ja järvien rannoille. Pitkästä asutushistoriasta johtuen alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohteita. Kulttuurimaiseman runkona on vanha, vuosisatainen viljelysmaisema. Eteläinen Vantaanjokilaakso onkin nimetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Vesistön kosket on aikoinaan rakennettu ja niissä on toiminut ruukkeja ja myllyjä. Nyt patoja on purettu ja kosket kuohuvat vapaina mahdollistaen kalojen nousun yläjuoksulle. Vanhat rakenteet ja kulttuurihistoria antavat kuitenkin osaltaan mahdollisuuksia kehittää koskialueista omaleimaisia virkistys- ja ulkoilukohteita.

Helsingin seudun kulttuuriympäristöoppaassa on esitelty yli 2000 kpl kulttuuriympäristö kohteita kahdeksantoista kunnan alueelta. 

Hanna Galtat, Riitta Tornivaara-Ruikka. Maalle! Helsingin seudun kulttuuriympäristöopas. Rakennustaiteen seura. Helsinki 2012.

Julkaisun pääset lukemaan tästä.