Kalasto

Vantaanjoen vesistöalue on kalastoltaan Suomen mittakaavassa hyvin runsas; 34 kalalajin lisäksi joessa tavataan nahkiaista, pikkunahkiaista sekä täplä- ja jokirapua. Valtalajeina ovat särkikalat. Vedenlaadun paraneminen, jokikunnostukset ja kalaistutukset ovat edesauttaneet etenkin vaelluskalakantojen tilan elpymistä. Lisäksi nousuesteiden vähittäinen poistaminen on mahdollistanut vaelluskalakannoille esteettömän pääsyn joen latvaosiin sekä tärkeille lisääntymisalueille. Viime vuosina on havaittu mereltä nousseita taimenia jopa yli 90 kilometrin päässä jokisuusta (Virtavesien hoitoyhdistys ry 2019).

Vantaanjoen kalaston tilaa tutkitaan vuosittain sähkökoekalastuksin, poikasnuottauksin ja kalastuskyselyin. Kala- ja vesitutkimus Oy:n tekemän Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailun tulokset pääset lukemaan tästä.

Kalastus on suosittu harrastus Vantaanjoella. Tavoitelluimpia saaliita ovat kirjolohet sekä taimenet. Kalastuksesta voit lukea lisää täältä.

 

Vantaanjoen vesistöalueen kalalajien, nahkiaisten ja rapujen esiintyminen. Muokattu ja täydennetty taulukko julkaisusta Mikkola & Saura 1994.

 

 

Vantaanjoen kaloja: särki (Rutilus rutilus),
harjus (Thymallus thymallus) ja törö (Gobio gobio).