Uusi hanke hulevesialtaiden kasvillisuudesta

Pääkaupunkiseudulla on rakennettu paljon purouomiin padottuja viivytysaltaita ja kosteikkoja hillitsemään virtaamia ja vähentämään orgaanisten haitta-aineiden kuormitusta kaupunkipuroihin. VHVSY:n ja SYKE:n yhteisessä Kasvi-HAVA-hankkeessa selvitetään, millaisia haitallisia yhdisteitä hule- ja lumen sulamisvesissä esiintyy ja mikä rooli hulevesirakenteiden kasvillisuudella ja sedimentillä on näiden aineiden pidättäjinä. Hankkeessa luodaan myös ohje hulevesialtaan mahdollista ruoppaamista ja kasvillisuuden poistoa varten. Lue lisää hankkeesta täältä: http://www.vhvsy.fi/sivut/Hulevedet.