Yhdyskuntajätevedet ja valumavedet PFAS-kuormittajia Vantaanjoella

Vantaanjoen PFAS-hanke on päättynyt. Hankkeen loppuraportti on laaja katsaus PFAS-yhdisteiden esiintymiseen Vantaanjoen vesistöalueen pintavesissä ja jätevedenpuhdistamoilla. Julkaisussa on tuloksia vesistöalueen kalaston PFOS-pitoisuuksista, joita on alettu tarkkailla myös Vantaanjoen vesistöalueen yhteistarkkailussa. Raportin alkuun on koottu laaja tietopaketti PFAS-yhdisteiden ominaisuuksista, käytöstä, sääntelystä ja rajoituksista. Käy tutustumassa!