Jaostot

Yleissuunnittelujaosto

Yleissuunnittelujaosto, jossa on edustettuina sekä yhdistyksen jäsenistöä että viranomaisia, ohjaa Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailua ja kehittää vesiensuojeluun liittyviä hankkeita ja tiedonvaihtoa.

Jaoston jäsenet:

Lasse Rekola, Uudenmaan liitto

Jaana Hietala, KUVES

Jenni Lehtonen, Riihimäen kaupunki

Marita Honkasalo, Hyvinkään Vesi

Mari Saartoala, Nurmijärven Vesi (Kaisa Salmisen sijainen)

Ville Hahkala, Helsingin kaupunki

Antti Auvinen, Vantaan kaupunki

Aninka Urho, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (Eija Lehtisen tilalle 8.3. lähtien)

Anu Tyni, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Sirpa Penttilä, Uudenmaan ELY-keskus

Anu Oksanen, VHVSY

Heli Vahtera, VHVSY

 

Jätevesijaosto

Jätevesijaosto ohjaa jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailua ja toimii jätevesiin ja lietteisiin liittyvien ajankohtaisten asioiden yhteistyöfoorumina.

Jaoston jäsenet:

Jari Hynönen, puheenjohtaja, Hyvinkään Vesi

Tiina Oksanen, Riihimäen Vesi

Milja Karhu, Altia Oyj

Marina Graan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

Jukka Sahlakari, Tuusulan kunta

Matias Niemi, Nurmijärven Vesi

Sini-Pilvi Saarnio, Helsingin kaupunki

Päivi Jäntti-Hasa, Vantaan kaupunki

Sara Poijärvi, Uudenmaan ELY-keskus

Anu Oksanen, VHVSY

Jari Männynsalo, VHVSY