Vantaanjoki-neuvottelukunta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä on toiminut Vantaanjoki-neuvottelukunta vuodesta 2006 lähtien. Neuvottelukuntaa edelsi Vantaanjoki-projekti, joka siirtyi yhdistykseen Uudenmaan liitosta vuonna 2001.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hallitus nimesi eri tahoilta pyydettyjen esitysten pohjalta neuvottelukunnan toimikaudeksi 2020 painottaen eri alojen asiantuntijoiden mukaan ottamista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii 28.9.2020 lähtien Keski-Uudenmaan Veden toimitusjohtaja Kari Korhonen ja sihteerinä yhdistyksen ympäristöasiantuntija Asko Särkelä.

Vantaanjoki-neuvottelukunnan tehtävänä on lisätä ja ylläpitää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisten toimenpiteiden yhteensovittamiseksi Vantaanjoen vesistöalueella, laatia mahdollisia kannanottoja, selvityspyyntöjä ja aloitteita, järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista, tehdä Vantaanjokea tunnetuksi sekä edistää Vantaanjoen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista ja rahoituksen järjestämistä. Vantaanjoki-neuvottelukunnan toiminnan painopiste kaudella 2020 on Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017 – 2027 toimenpiteiden edistäminen tehokasta viestintää hyödyntäen.