Vantaanjoki-neuvottelukunta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä on toiminut Vantaanjoki-neuvottelukunta vuodesta 2006 lähtien. Neuvottelukuntaa edelsi Vantaanjoki-projekti, joka siirtyi yhdistykseen Uudenmaan liitosta vuonna 2001.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hallitus nimesi eri tahoilta pyydettyjen esitysten pohjalta neuvottelukunnan toimikausiksi 2022-2025 painottaen eri alojen asiantuntijoiden mukaan ottamista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Kari Korhonen ja sihteerinä yhdistyksen ympäristöasiantuntija Asko Särkelä.

Vantaanjoki-neuvottelukunnan tehtävänä on lisätä ja ylläpitää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisten toimenpiteiden yhteensovittamiseksi Vantaanjoen vesistöalueella, laatia mahdollisia kannanottoja, selvityspyyntöjä ja aloitteita, järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista, tehdä Vantaanjokea tunnetuksi sekä edistää Vantaanjoen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista ja rahoituksen järjestämistä. Vantaanjoki-neuvottelukunnan toiminnan painopiste on Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017 – 2027 toimenpiteiden edistäminen tehokasta viestintää hyödyntäen.