Rakennekalkki ja ravinnekuitu

Rakennekalkki ja ravinnekuitu – vaikutukset maatalouden vesiensuojelutoimina (RAKUVE)

Ravinnekuidun ja rakennekalkin on todettu laboratoriotason kokeissa vähentävän kiintoaine- ja fosforihuuhtoumaa peltomaasta. Niiden vesiensuojelullisista vaikutuksista osana käytännön viljelyä ja valuma-aluetasolla ei ole kuitenkaan olemassa laadukkaaseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.
Vesiensuojelun tehostamiseen tarvitaan uusia innovatiivisia, esimerkiksi järvien valuma-alueille sopivia menetelmiä. Tähän ravinnekuitu tai rakennekalkki voisivat olla ominaisuuksien ja tehonsa puolesta hyviä vaihtoehtoja.


RAKUVE-hankkeessa selvitetään ravinnekuidun vaikutuksia salaojien kautta syntyvään kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumaan sekä rakennekalkin vaikutuksia valuma-aluetasolla fosfori- ja kiintoainehuuhtoumaan. Tiedolle on suuri kysyntä niin viljelijöiden, vesiensuojelutoimijoiden kuin viranomaistenkin keskuudessa.


Tavoitteena on saada tietoa siitä, mikä on vuonna 2015 peltovaltaiselle valuma-alueelle levitetyn rakennekalkin vesiensuojelullinen teho ja toisaalta, miten vuonna 2018 pelloille levitetty kalkkistabiloitu ravinnekuitu toimii vesiensuojelutarkoituksessa levitystä seuraavina vuosina. Rakennekalkki levitettiin Vihdissä sijaitsevan pelto-ojan valuma-alueelle syksyllä 2015 osana LOHKO-hanketta (Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen), ja sen vaikutusten seurantaa jatkettiin edelleen LOHKO II-hankkeessa. Ravinnekuitu levitettiin Espoon salaojamittauslohkoille syksyllä 2018 viljelijän toimesta osana UusiRaha- ja LOHKO II-hankkeita.

 

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, jonka muista maatalouden vesiensuojeluhankkeista voit lukea täältä: www.ym.fi/ravinteidenkierratys ja www.ym.fi/vesienjamerenhoito.

 

Kevään 2020 mittaukset ovat loppuneet ja jatkuvat syyskuussa 2020.

Jatkuvatoimisten antureiden mittaustuloksia pääset katsomaan täältä:

www.luodedata.fi

Ravinnekuidun vaikutukset: Käyttäjätunnus: royla, salasana: salaoja

Rakennekalkin vaikutukset: Käyttäjätunnus: lauri, salasana: lauri