Kuormitus mereen

Vantaanjoki laskee Vanhankaupunginlahteen Helsingissä. Lahti toimii Vantaanjoen ja Suomenlahden välisenä puskurialueena vähentäen varsinaiselle merialueelle kohdistuvaa kuormitusta. Vanhankaupunginlahdessa vesi on ylivirtaamakautena runsasravinteista, erittäin vähäsuolaista ja näkösyvyys voi olla pitkiä aikoja vain 10 cm. Kesällä meriveden osuus lahdessa kasvaa ja vedenlaatu paranee.

 

Ravinteet kulkeutuvat Itämereen pääasiassa jokiveden mukana. Jokien kuljettaman typpikuorman osuus Suomen kokonaiskuormasta on ollut lähes 95 % 2000-luvulla. Fosforikuormitus Suomen joista on keskimäärin hieman vähentynyt 1990-luvulta lähtien.

Suomenlahteen on kulkeutunut vuosittain typpeä keskimäärin 13 000 tonnia (http://www.luonnontila.fi, viitattu 24.2.2014). Vantaanjoen kuljettama typpikuorma on ollut 2000-luvulla keskimäärin 1 300 tonnia. Siitä runsaat 10 % on ollut peräisin jokeen johdetusta pistekuormasta.

Fosforia Suomenlahteen on päätynyt 2000-luvulla vuosittain 606 tonnia (http://www.luonnontila.fi, viitattu 24.2.2014). Vantaanjoen kuljettama fosforikuorma on ollut keskimäärin 68 tonnia. Joen kuljettamasta fosforista alle 5 % on ollut jokeen johdettua pistekuormaa.

Vanhankaupunginlahden sekä Helsingin ja Espoon merialueiden tilaa tarkkaillaan vuosittain velvoitetarkkailuna. Helsingin kaupungin ympäristökeskus vastaa tarkkailusta ja uusin tieto merialueen tilasta löytyy ympäristökeskuksen sivuilta.