Jokitalkkari

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys pyrkii kehittämään ja parantamaan jokivarren virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä Jokitalkkari-hankkeen avulla. Yhdistys koordinoi hanketta, joka ajoittui vuosille 2014 – 2016. Tänä aikana toimenkuvaa ja työtehtäviä testattiin ja kehitettiin kysyntää ja tarpeita vastaavaksi. Hankkeen onnistumisen myötä Jokitalkkari-hankkeesta tuli pysyvä toimi Vantaanjoen vesistöalueelle.

Jokitalkkari toimii Vantaanjoen vesistöalueella pääosin virtavesiin liittyvissä tehtävissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa on tehty Vantaanjoen vesistöalueella kalataloudellisia ja muuhun virkistyskäyttöön liittyviä toimenpiteitä, mm. inventoitu ja kunnostettu lohikalojen lisääntymisalueita, sähkökalastettu, suoritettu kalastuksenvalvontaa, järjestetty lasten ongintatapahtumia, suunniteltu ja rakennettu lasten ja nuorten onkikohteita, kunnostettu luontopolkuja, ylläpidetty melontareitistöä ja siistitty jokivarsia roskista.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten viranomaisten, Vantaanjoen, Helsinki-Espoon ja Lopen kalastusalueiden sekä alueiden eri osakaskuntien kanssa. Myös vesistöalueen kuntien ympäristö- ja liikunta- sekä puistopuolen sekä melontajärjestöjen ja vapaa-ajan kalastajien kanssa toimitaan yhdessä. Hankkeen toteutusta ja edistymistä ohjaa vesiensuojeluyhdistys.

Jokitalkkari-hanketta koskevia raportteja:

Leinonen, V. & Sivonen, O. 2018. Jokitalkkari-hankkeen sähkökoekalastukset vuonna 2017. 
Leinonen, V. & Sivonen, O. 2017. Jokitalkkari –hankkeen kalastuksenvalvontaraportti 2017. 
Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017. Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vantaanjoella, Lepsämänjoella, Keravanjoella ja Ohkolanjoella 2017. 
Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017. Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vuohikkaanojalla ja Tuusulanjoella 2017. 
Leinonen, V. 2017. Jokitalkkari Vantaanjoelle – hanke, Loppuraportti.
Leinonen, V. & Tolvanen, O.Vaelluskalojen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoella ja Keravanjoella vuosina 2014–2016.
Leinonen, V. 2015. Jokitalkkari – hanke 2014–2016, Väliraportti 2015. 
Leinonen, V. 2015. Viranomaiskunnostettujen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoen pääuomassa 2014 – 2015. 
Leinonen, V. 2014. Jokitalkkari – hanke 2014–2016, Väliraportti 2014 


Jokitalkkarin tehtävää yhdistyksessä hoitaa:
Oula Tolvanen, (FM)
puh. 044 721 0821
sähköposti: etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi