Kalastus

Vantaanjoen vedenlaadun paraneminen ja koskikunnostukset ovat luoneet hyvät edellytykset kalastukselle. Lohi ja meritaimen ovat alkaneet lisääntyä luontaisesti, ja vaelluskaloilla on nykyään mahdollisuus nousta joen latvoille asti. Lisäksi vesistöalueella on useita erityiskalastusalueita, joihin istutetaan arvokalaa. Vantaanjoen suosituimpia kalastuskohteita ovat muun muassa Nukarinkoski, Myllykoski, Vantaankoski, Pitkäkoski ja Vanhankaupunginkoski. Koskissa kalastamiseen tarvitaan aina paikallinen kalastuslupa, sillä Vantaanjoki luokitellaan lohijoeksi. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta joessa on sallittua onkia ja pilkkiä jokamiehenoikeudella sekä viehekalastaa Etelä-Suomen läänin viehekalastusluvalla.

Keravanjoella Kirkonkylänkoskeen ja Tikkurilankoskeen on rakennettu kalaportaat, joita pitkin lohi ja meritaimen pystyvät nousemaan jokea ylös aina Haarajoen padolle Järvenpäähän asti. Kellokosken patoallasta ja sen yläpuolista viehekalastuskieltoaluetta sekä Keravalla Jaakkolan patoallasta lukuun ottamatta Keravanjoessa on sallittua onkia ja pilkkiä jokamiehenoikeudella sekä kalastaa uistimella ja perholla Etelä-Suomen läänin viehekalastusluvalla.

Vantaanjoen vesistöalueen pyyntiponnistus oli vuonna 2017 yhteensä 36 500 pyyntivuorokautta. Pyyntipäiviä ilmoitettiin selkeästi eniten Vantaankoskelle. Myös Vanhankaupunginkoskella ja Nukarinkoskella ja oli runsasta pyyntiä. Keskeiset pyyntimenetelmät olivat perho- ja heittokalastus. Vantaanjoen vesistöalueella kalastusta harjoitettiin eniten kesäkuukausina, mutta myös touko- ja syyskuussa kalastettiin runsaasti.

Kalasaalista saatiin samana vuonna yhteensä noin 11 000 kg (Vantaanjoen yhteistarkkailu – Kalasto ja pohjaeläimet 2015-2017). Vuonna 2017 merkittävin saalislaji oli istutettu kirjolohi. Joen alajuoksulla saatiin saaliiksi myös paljon luonnossa lisääntyviä kalalajeja, mm. kuhaa, siikaa, toutainta ja vimpaa. Saaliiksi saattaa saada myös esimerkiksi ahventa, taimenta, harjusta sekä erilaisia särkikaloja. Vantaanjoen kalastosta pääset lukemaan tästä.

Kalastuslupia saa alueen kalastuskuntien myyntipaikoistat joiden tiedot löytyvät Virkisty Vantaanjoella ja Virkisty Keravanjoella -esitteistä. Kalastonhoitomaksun voit ostaa täältä.

Yhdistyksen Jokitalkkari-hankkeessa tehdään kalataloudellisia toimia, joihin kuuluu mm. osallistuminen lasten ongintatapahtumiin, lasten ja nuorten onkikohteiden suunnittelu ja rakentaminen, lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi ja kunnostus, kalanäytteidenotto sekä kalastuksenvalvonta. Hankkeesta voit lukea tästä.