Jokitalkkari

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys pyrkii kehittämään ja parantamaan jokivarren virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä Jokitalkkari-hankkeen avulla. Yhdistys koordinoi hanketta, joka ajoittui vuosille 2014 – 2016. Tänä aikana toimenkuvaa ja työtehtäviä testattiin ja kehitettiin kysyntää ja tarpeita vastaavaksi. Hankkeen onnistumisen myötä Jokitalkkari-hankkeesta tuli pysyvä toimi Vantaanjoen vesistöalueelle.

Jokitalkkari toimii Vantaanjoen vesistöalueella pääosin virtavesiin liittyvissä tehtävissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa on tehty Vantaanjoen vesistöalueella kalataloudellisia ja muuhun virkistyskäyttöön liittyviä toimenpiteitä, mm. inventoitu ja kunnostettu lohikalojen lisääntymisalueita, sähkökalastettu, suoritettu kalastuksenvalvontaa, järjestetty lasten ongintatapahtumia, suunniteltu ja rakennettu lasten ja nuorten onkikohteita, kunnostettu luontopolkuja, ylläpidetty melontareitistöä ja siistitty jokivarsia roskista.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten viranomaisten, Vantaanjoen, Helsinki-Espoon ja Lopen alueen kalatalousalueiden sekä alueiden eri osakaskuntien kanssa. Myös vesistöalueen kuntien ympäristö- ja liikunta- sekä puistopuolen sekä melontajärjestöjen ja vapaa-ajan kalastajien kanssa toimitaan yhdessä. Hankkeen toteutusta ja edistymistä ohjaa vesiensuojeluyhdistys.

 

Tutustu Vantaanjoen kalastuskohteisiin, kalastussääntöihin ja kalastuslupiin kalapaikkaesitteemme avulla.

 

Jokitalkkari-hanketta koskevia raportteja:

VHVSY:n kalastuksenvalvonta vuonna 2021. Haro, E. & Tolvanen, O.

VHVSY:n sähkökoekalastukset 2021. Tolvanen, O. & Haro, E.

VHVSY:n sähkökalastukset 2021 Kiilinoja ja Koivistonoja, Tuusula. Tolvanen, O.

Taimenen ja siian nousuvaellusselvitys Vantaanjoella - Väliraportti 2021. Karppinen, P. & Tolvanen, O.

VHVSY ry:n kalastuksenvalvonta vuonna 2020. Hyrsky, M. & Tolvanen, O.

VHVSY ry:n sähkökoekalastukset vuonna 2020. Hyrsky, M. & Tolvanen, O.

Virtavesi-inventoinnit Vantaanjoen vesistössä vuosina 2019 ja 2020. Hyrsky, M., Tolvanen, O., Clergeaud, J. & Suomi, I.-E.

Riihimäen alueen kutosoraikkojen huollot ja sähkökoekalastus vuonna 2019. Tolvanen, O. 2019.

VHVSY ry:n kalastuksenvalvonta vuonna 2019. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M. 2019.

VHVSY ry:n sähkökoekalastukset vuonna 2019. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M. 2019.

Tuusulanjoen jokipuiston täydennyskunnostussuunnitelma. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M. 2019

Jokitalkkari-hankkeen sähkökoekalastukset syksyllä 2018. Tolvanen, O. 2018.

Jokitalkkari-hankkeen kalastuksenvalvontaraportti 2018. Tolvanen, O. 2018.

Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostussuunnitelma. Sivonen O., Tolvanen O., Haro E., Leinonen V. & Vahtera H. 2018.

Virtavesi-inventoinnit 2018, Keravanjoki, Lepsämänjoki, Lakistonjoki, Härkälänjoki, Hangasjoki ja Luhtajoki. Sivonen O., Leinonen V. & Haro E. 2018.

Taimenen mädinhaudontakoe Tuusulanjoella ja Vuohikkaanojalla 2017–2018. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2018.

Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vantaanjoella, Lepsämänjoella, Keravanjoella ja Ohkolanjoella 2017. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017.

Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vuohikkaanojalla ja Tuusulanjoella 2017. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017.

Jokitalkkari Vantaanjoelle – hanke, Loppuraportti. Leinonen, V. 2017.


Jokitalkkarin tehtävää yhdistyksessä hoitaa:
Oula Tolvanen, (FM)
puh. 044 721 0821
sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaanjoki.fi