Vesistökunnostus

Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita, jotta vesien- ja merenhoidon toimenpiteet saadaan käytäntöön.

Projektissa tunnistetaan keskeiset vesistökunnostusten sidosryhmät ja parannetaan yhteistyötä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden välillä tapaamisten, tiedonvaihdon ja uusien hankkeiden avulla. Lisäksi tuetaan ja edistetään vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien tavoitteiden toteutumista muun muassa kuntakohtaisilla vesienhoidon toimenpideohjelmilla, antamalla asiantuntija-apua paikallistoimijoille sekä viestimällä ja tiedottamalla aktiivisesti vesien tilasta ja toimenpiteistä. VHVSY koordinoi hanketta omalla toimialueellaan. 

Tavoitteet: yhteistyön parantaminen alueellisesti ja koko Uudellamaalla, hankekokonaisuuksien edistäminen, asiantuntija-apu paikallisyhdistyksille ja aktiivinen viestintä.

Aikataulu: 2021–2022

Rahoitus: 97 000 €, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen osuus 27 000 €

Rahoittaja: Ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Muut toimijat: Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

 

Jos sinulla on kunnostuksiin liittyviä ideoita tai toiveita, ole yhteydessä yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Jari-Pekka Pääkköseen (jari-pekka.paakkonen@vantaanjoki.fi, puh. 044 776 1394).