Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet:

 

Karttapalvelu (sijaitseeko kiinteistö ranta- tai pohjavesialueella)

 

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Espoon etenemisohje
Nurmijärven etenemisohje
Tuusulan etenemisohje
Vantaan etenemisohje

 

Keskeisin lainsäädäntö

Jätevesiasetus (157/2017)
Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017)

Ympäristönsuojelumääräykset:

Helsinki
Vantaa
Espoo
Kerava
Järvenpää
Nurmijärvi
Mäntsälä
Hyvinkää
Riihimäki

 

Apua jätevesijärjestelmän valintaan

Hajavesihelppi

Tietoa järjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista

Selvitys jätevesijärjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista

 

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Suunnittelutehtävät jaetaan tehtävän vaativuuden mukaan eri luokkiin, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

  • Vähäisiä suunnittelutehtäviä ovat mm. erillisten saunojen käsittelyjärjestelmien suunnittelu ja olemassaolevien käsittelyjärjestelmien ylläpitokorjaukset, joissa järjestelmään ei tehdä teknisiä muutoksia. Tällaisiin suunnittelutehtäviin ei ole määritelty erityisiä koulutus- tai kokemusvaatimuksia, vaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen arvioi, onko suunnittelijalla tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

 

  • Tavanomaiseksi suunnittelu katsotaan, jos jätevesien käsittely voidaan ratkaista käyttäen vakiintuneita ratkaisuja ja yleisiä suunnitteluohjeita. Suunnittelijalta edellytetään vähintään lvi-teknikon tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelutehtävistä.

 

  • Vaativammissa suunnittelutehtävissä (rakennuksissa on useampia käyttötarkoituksia tai rakennuspaikan maaperä tai olosuhteet ovat erityisen haastavia) vaaditaan korkeampaa koulutustasoa ja pidempää työkokemusta vastaavista vaativamman luokan suunnittelutehtävistä.

 

FISE-pätevät suunnittelijat (laita hakusanaksi kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija)

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (täytettävä lomakepohja suomeksi)
Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (täytettävä lomakepohja ruotsiksi)

 

Kuivakäymälät ja vähäiset vedet

Toimiva kuivakäymälä ja komposti -ohje
Sisäkuivakäymälän ABC - Käymälätuotokset kiertoon
Sisäkuivakäymälän ABC - Laitemallit
Sisäkuivakäymälän ABC - Hankinta
Nykyaikaisen huussin rakennusohjeet
Videosarja lähes vedettömistä käymäläjärjestelmistä
Vähäisten vesien yksinkertaisen suodatusjärjestelmän rakentaminen

 

Talousvesi

Ohjeet kaivoveden tutkituttamiseen
Tietoa kaivoista ja kaivoveden laadusta
Kaivoveden analyysitulkki -sovellus
Kaivoveden analyysitulkki -esite
Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet (ohjeita pohjavesien suojeluun)

 

Lomakkeet:


Selvitys jätevesijärjestelmästä:

Vakituisesti asutut kiinteistöt
Vapaa-ajan kiinteistöt


Jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet

Käyttöpäiväkirja-pohja