Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet:

 

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Espoon etenemisohje
Nurmijärven etenemisohje
Tuusulan etenemisohje
Vantaan etenemisohje

 

Keskeisin lainsäädäntö

Jätevesiasetus (157/2017)
Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017)

Ympäristönsuojelumääräykset:

Helsinki
Vantaa
Espoo
Kerava
Järvenpää
Nurmijärvi
Mäntsälä
Hyvinkää
Riihimäki

 

Apua jätevesijärjestelmän valintaan

Vesihuoltotulkki

Hajavesihelppi

Puhdistamosivusto

Tietoa harmaavesisuodattimista

Tietoa järjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista

Selvitys jätevesijärjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista

 

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Suunnittelutehtävät jaetaan tehtävän vaativuuden mukaan eri luokkiin, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

  • Vähäisiä suunnittelutehtäviä ovat mm. erillisten saunojen käsittelyjärjestelmien suunnittelu ja olemassaolevien käsittelyjärjestelmien ylläpitokorjaukset, joissa järjestelmään ei tehdä teknisiä muutoksia. Tällaisiin suunnittelutehtäviin ei ole määritelty erityisiä koulutus- tai kokemusvaatimuksia, vaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen arvioi, onko suunnittelijalla tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

 

  • Tavanomaiseksi suunnittelu katsotaan, jos jätevesien käsittely voidaan ratkaista käyttäen vakiintuneita ratkaisuja ja yleisiä suunnitteluohjeita. Suunnittelijalta edellytetään vähintään lvi-teknikon tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelutehtävistä.

 

  • Vaativammissa suunnittelutehtävissä (rakennuksissa on useampia käyttötarkoituksia tai rakennuspaikan maaperä tai olosuhteet ovat erityisen haastavia) vaaditaan korkeampaa koulutustasoa ja pidempää työkokemusta vastaavista vaativamman luokan suunnittelutehtävistä.

 

Jätevesialan yrittäjien hakukone  (täältä löydät mm. alueen suunnittelijoita)
FISE-pätevät suunnittelijat (laita hakusanaksi kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija)

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (täytettävä lomakepohja suomeksi)
Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (täytettävä lomakepohja ruotsiksi)

 

Kuivakäymälät ja vähäiset vedet

Toimiva kuivakäymälä ja komposti -ohje
Sisäkuivakäymälän ABC - Käymälätuotokset kiertoon
Sisäkuivakäymälän ABC - Laitemallit
Sisäkuivakäymälän ABC - Hankinta
Nykyaikaisen huussin rakennusohjeet
Videosarja lähes vedettömistä käymäläjärjestelmistä
Vähäisten vesien yksinkertaisen suodatusjärjestelmän rakentaminen

 

Talousvesi

Ohjeet kaivoveden tutkituttamiseen
Tietoa kaivoista ja kaivoveden laadusta
Kaivoveden analyysitulkki -sovellus
Kaivoveden analyysitulkki -esite
Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet (ohjeita pohjavesien suojeluun)

 

Lomakkeet:


Selvitys jätevesijärjestelmästä:

Vakituisesti asutut kiinteistöt
Vapaa-ajan kiinteistöt


Jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet

Käyttöpäiväkirja-pohja