Raportit

Vuosi 2020

Hajajätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueella -Vuoden 2019 neuvonnan tulokset ja yhteenveto vuosista 2011-2019

Vuosi 2019

Kiinteistökohtaista ja yleistä jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2018

Vuosi 2018

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanne, jatkotyötarpeen arviointi ja toimenpidesuositukset hajajätevesihaittojen minimoimiseksi Vantaanjoen valuma-alueen kunnissa.

Vuosi 2017

Loppuraportti

Kiinteistökohtaista ja yleistä jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2017

Kuntakohtaiset raportit:

Espoo
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa - Vuoden 2017 neuvonta ja kooste vuosien 2012–2017 tuloksista

Nurmijärvi
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä - Vuoden 2017 neuvonta ja kooste vuosien 2011–2017 tuloksista

Tuusula
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Tuusulassa 2017


Vuosi 2016

Loppuraportti
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2016

Kuntakohtaiset raportit:

Espoo
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa - Vuoden 2016 neuvonta ja kooste vuosien 2012–2016 tuloksista

Nurmijärvi
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä - Vuoden 2016 neuvonta ja kooste vuosien 2011–2016 tuloksista

 


Vuosi 2015

Loppuraportti
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2015

Vuosi 2014

Loppuraportti
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2014

Vuosi 2013

Loppuraportti 
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille

Vuosi 2012

Loppuraportti
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa

 

 Yhdistyksen muita haja-asutuksen jätevesiin liittyviä raportteja ja julkaisuja: