Julkaisut

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisusarja

 

2010 - 2023

Luodeslampi, P. 2023. Kipsi ja ravinnekuitu maatalouden vesiensuojelukeinoina -KK2-hankkeen loppuraportti. Julkaisu 96/2023. 38 s + 1 liite.

Vahtera,H., Männynsalo, J. ja Luodeslampi, P. 2023. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Jokien kuormitus, vedenlaatu ja vesieliöstön tila 2020–2022. Julkaisu 95/2023. 122 s. + 4 liitettä.


Karppinen, P., Tolvanen, O. ja Hyrsky, M. 2023. Taimenen ja siian nousuvaellusselvitys Vantaanjoella, Vantaanjoen NOUSU-hanke – Loppuraportti 2023. Julkaisu 94/2023. 40 s.

Luodeslampi, P. ja Salmi, M. 2022. Keravanjärven metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma. Julkaisu 93/2022. 35 s.


Luodeslampi, P. ja Salmi, M. 2022. Sääksjärven metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma. Julkaisu 92/2022. 29 s.

Luodeslampi, P., Valkama, P. ja Salmi, M. 2022. Hirvijärven metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma. Julkaisu 91/2022. 61 s.


Vahtera, H., Fjäder, P., Ahkola, H., Laitinen, J., Lehto, R., Nystén, T. ja Ryttäri, T. 2022. KasviHAVA-hanke. Haitta-aineiden pidättyminen hulevesialtaissa. Julkaisu 90/2022. 78 s. + 5 liitettä.

Junttila, V., Vahtera, H., Männynsalo, J., Virkkunen, H., Högmander, P., Perkola, N. ja Mehtonen, J. 2021. Vantaanjoen PFAS-hanke. Loppuraportti. Julkaisu 89/2021. 66 s.


Kivimäki, A.-L., Clergeaud, J. ja Tolvanen, O. 2021. Maanläjitysalueiden vaikutukset vesiin sekä haittoja ehkäisevät kalataloudelliset kunnostukset. Loppuraportti. Julkaisu 88/2021. 130 s. + liitteet.


Tolvanen, O. ja Hyrsky, M. 2020. Taimenen poikastuotantopotentiaali ja taimenkannan tila Vantaanjoen vesistössä. Julkaisu 86/2020. 34 s. + liitteet.

Hietala, J., Vahtera, H. ja Haikonen, M. 2020. Hulevesien hallinta Loutinojan valuma-alueella. Julkaisu 85/2020. 31 s. + 8 liitettä.


Vahtera, H., Hietala, J. ja Haikonen, M. 2020. Loutinojan vedenlaatu ja virtaama. Seurantatulokset vuosilta 2018 – 2019. Julkaisu 84/2020. 39 s. + 3 liitettä.

Clergeaud, J. 2020. Maanläjitysalueiden vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vantaanjoen valuma-alueella. Julkaisu 83/2020. 90 s.


Vahtera, H. ja Männynsalo, J. 2020. Vantaanjoen vesistön vedenlaatu ja kuormitus -Yhteistarkkailuraportti 2017-2019.  Julkaisu 82/2020. 104 s.

Hyrsky, M. 2020. Vantaanjoen kipsihankkeen vaikutukset kalastoon. Julkaisu 81/2020. 63 s.

Luodeslampi, P. ja Suomi, I-E. 2020. Hajajätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueella -Vuoden 2019 neuvonnan tulokset ja yhteenveto vuosista 2011-2019. Julkaisu 80/2020. 44 s.

Luodeslampi, P., Särkelä, A. ja Männynsalo, J. 2019. Pienet AVL 20 – 99 puhdistamot - Opas puhdistamonhoitajille ja viranomaisille. Julkaisu 79/2019. 20 s. 

Laakso, S. 2018. Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanne, jatkotyötarpeen arviointi ja toimenpidesuositukset hajajätevesihaittojen minimoimiseksi Vantaanjoen valuma-alueen kunnissa. Julkaisu 78/2018. 44 s.


Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Lindholm, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T., Luoma, S., Pullinen, A., Kiirikki, M., Oksanen, A. & Pönni, J. 2017. Pohjavesien yhteistarkkailun kehittäminen – Loppuraportti. Julkaisu 77/2017. 54 s.


Vahtera, H., Männynsalo, J. ja Lahti, K. 2017. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2014-2016. Julkaisu 76/2017. 99 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2016. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2015. Julkaisu 75/2016. 66 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2015. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2014. Julkaisu 74/2015. 93 s.

Vieno, N. 2015. Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Julkaisu 73/2015. 122 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. ja Lahti. K. 2014. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2011 - 2013. Julkaisu 72/2014. 93 s.

Valkama, P., Laakso, S., Kivimäki, A-L. ja Lahti K. 2013. Selvitys eräiden Vantaan purojen automaattisista vedenlaadun seurannoista 2011-2012. Julkaisu 71/2013. 39 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J., Lahti, K. 2013. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2012. Julkaisu 70/2013. 102 s.

Kivimäki A-L., Rautio A., Korkka.Niemi K., Brander M., Nygård M., Vahtera H., Karhu J., Salonen V-P., Kiirikki M., Lahti K. 2013. Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun. Julkaisu 69/2013. 133 s.

Särkelä A., Lahti K. 2013. Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien toimivuus. Julkaisu 68/2013. 62 s.

Vahtera H., Männynsalo J. ja Lahti K. 2012. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2011. Julkaisu 67/2012. 94 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2011. Vantaajoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2010. Julkaisu 66/2011. 96 s.

Vahtera, H., Eskelinen, J. 2011. Vantaanjoen yhteistarkkailu. Pohjan piilevien tarkkailu 2010. Julkaisu 65/2011, ISSN 0357-6671. 38 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2010. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2005-2009. Julkaisu 64/2010.

 

2000 - 2009

Pajunen, V., Männynsalo, J. 2009. Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus. Julkaisu 63/2009. 67 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2009. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2008. Julkaisu 62/2009. 83 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J., Pasanen, R., Valtari, M., Lahti, K. 2008. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2007. Julkaisu 61/2008. 90 s.

Vahtera, H., Soininen, J. 2008. Vantaanjoen yhteistarkkailu. Pohjan piilevät joen tilan arvioinnissa. Julkaisu 60/2008. 40 s.

Vahtera, H., Männynsalo, J. 2007. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2006. Julkaisu 59/2007.

Vahtera, H.  72 s. 2006. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2005. Julkaisu 58/2006. 76 s.

Vahtera, H., Muukkonen, P., Lahti, K. 2005. Riihimäen pintavesien seurantaohjelma. Julkaisu 57/2005. 26 s.

Vahtera, H., Muukkonen, P., Männynsalo, J., Lahti, K. 2005. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2000 - 2004. Julkaisu 56/2005. 135 s.

Muukkonen, P. 2005. Suorakylvön ja kynnön vaikutus maan eroosioherkkyyteen ja fosforikuormitukseen. Julkaisu 55/2005. 58 s.

Vahtera, H., Veneranta, L., Helenius, M., Lahti, K. 2005. Hyvinkään pintavesien seurantaohjelma. Selvitys kunnan pintavesistä ja lähteistä. Julkaisu 54/2005. 147 s. + 7 liitettä.

Valkama, P. 2004. Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja sen ehkäisy. Julkaisu 53/2004. 49 s.

Vahtera, H., Lahti, K. 2004. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu ja hygieniatutkimus vuonna 2003. Julkaisu 52/2004. 103 s. + t liitettä.

Sivén, H. 2004. Keravanjoen purotutkimus. Julkaisu 51/2004. 47 s. + 6 liitettä.

Vahtera, H. 2003. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2002. Julkaisu 50/2003. 58 s. + 5 liitettä.

Oksanen, T., Vuorivirta, P. 2003. Haja-asutuksen vesihuolto ja ojien vedenlaatu Vantaan Riipilässä. Julkaisu 49/2003. 53 s. + 5 liitettä.

Vahtera, H. 2002. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2001. Julkaisu 48/2002. 59 s. + 6 liitettä.

Vahtera, H. 2001. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuonna 2000. Julkaisu 47/2001. 46 s. + 6 liitettä.

Männynsalo, J., Oksanen, T. 2000. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu 1996 - 1999. Julkaisu 46/2000. 66 s. + 13 liitettä.

 

1995 - 1999

Männynsalo, J. 1999. Vantaanjoen riskikartoitus. Julkaisu 45/1999. 32 s. + 13 liitettä.

Männynsalo, J., Oksanen, T. 1999. Vantaanjoki-vuosikirja 1998. Julkaisu 44/1999. 38 s. + 8 liitettä.

1998. Vantaanjoen vesiensuojelua 35 vuotta. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 1963 - 1998. Julkaisu 43/1998. 43 s. Julkaisussa kaikkiaan 12 Vantaanjokea käsittelevää artikkelia.

Vahtera, H., Seppänen, H. 1998. Vantaanjoki-vuosikirja. Julkaisu 42/1998. 48 s. + 6 liitettä.

Hänninen, S. 1997. Vantaanjoen maatalouden vesiensuojeluprojekti. Julkaisu 41/1997. 102 s. + 1 liite.

Vahtera, H., Oksanen, T. 1997. Vantaanjoki vuosikirja 1996. Julkaisu 40/1997. 37 s. + 7 liitettä. Julkaisussa on lisäksi seitsemän Vantaanjokea käsitelevää artikkelia.

Seppänen, H., Pasanen, R. 1996. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu 1991 - 95. Osa II: Puhdistamotarkkailut. Julkaisu 39/1996. 107 s. + 4 liitettä.

Penttilä, S. 1996. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu 1991 - 1995. Osa I: Vesistötutkimukset. Julkaisu 39/1996. 56 s. + 8 liitettä.

Kaituri, A. 1995. Suojavyöhykkeiden vaikutukset viljelysmaisemaan Palojoella. Julkaisu 38/1995. 29 s.

Vahtera, H., Seppänen, H., Pasanen, R. 1995. Vantaanjoki-vuosikirja 1994. Julkaisu 37/1995. 48 s. + 6 liitettä.

Vahtera, H. 1995. Kurkisuon alueen ja Keihäsjoen veden laatu vuonna 1994. Julkaisu 36/1995. 16 s. + 3 liitettä. Vapo Oy:n tilaama erityisselvitys.

 

1990 - 1994

Vahtera, H., Oksanen, T., Seppänen, H. 1994. Vantaanjoki-vuosikirja 1993. Julkaisu 35/1994. 44 s. + 5 liitettä.

1993. Vantaanjoki-vuosikirja 1992. Julkaisu 34/1993. 74 s. + 10 liitettä.

Jalosuo, A. 1992. Kokeelliset kasvutekijätutkimuksen Vantaanjoen vesistoalueella kesällä 1991. Julkaisu 33/1992. 50 s.

Penttilä, S. 1992. Vantaanjoen vesiston kuormitus vuosina 1991 - 92. Julkaisu 32/1992. 43 s.

Penttila, S. (toim.) 1992. Vantaanjoki-vuosikirja 1991. Julkaisu 31/1991. 81 s.

Penttilä, S. 1992. Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alueen järvi-investointi. Julkaisu 30/1992. 18 s. + 15 liitettä.

1991. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu 1986 - 90. Julkaisu 29/1991. 75 s. + 29 liitettä.

1990. Vantaanjoki-vuosikirja 1989. Julkaisu 28/1990. 49 s. + 13 liitettä.

 

1985 - 1989

1989. Keravanjoen ja Rusutjärven valuma-alueiden suojavyöhykeselvitys. Tuusulanjärveen laskevien purojen ja ojien suojavyöhykeselvitys. Julkaisu 27/1989. 46 s.

1989. Vantaanjoki-vuosikirja 1988. Julkaisu 26/1989. 30 s. + 12 liitettä.

1988. Espoon alueen pienpuhdistamoiden toimivuuden parantaminen. Julkaisu 25/1988. 35 s. + liite.

1988. Vantaanjoki-vuosikirja 1987. Julkaisu 24/1988. 62 s. + 17 liitettä.

1987. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenvero 1986. Julkaisu 23/1987. 32 s. + 27 liitettä.

1987. Vantaanjoen ja sen sivujokien tilan kehitys 1975 - 85. Julkaisu 22/1987. 131 s. + 49 liitettä. (painos loppu)

1986. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1984. Julkaisu 21/1985. 15 s + 34 liitettä.

1986. Vantaanjoen vesistön hajakuormitusselvitys. Julkaisu 20/1986. 174 s.

 

1980-1984

1984. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1983. Julkaisu 19/1984. 44 s. + 25 liitettä.

1983. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1982. Julkaisu 18/1983. 35 s. + 21 liitettä.

1982. Rinnakkaissaostusprosessin säädön kehittäminen. Julkaisu 17/1982. 53 s. + 14 liitettä.

1982. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1981. Julkaisu 16/1982. 35 s. + 28 liitettä.

1981. Vantaanjoen vesiston yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1980. Julkaisu 15/1981. 23 s. + 61 liitettä.

1981. Espoonjoen vesistön perusselvitys. Yhteenveto järvien ja jokien tilasta ja kuormituksesta 1968 - 78. Julkaisu 14/1981. 59 s. + 73 liitettä.

1980. Ammoniumtypen poistaminen jätevedestä talvella. Julkaisu 13/1980. 73 s. + 52 liitettä.

1980. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1979. Julkaisu 12/1980. 63 s. + 40 liitettä.

 

1975-1979 

1979. Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 1978. Julkaisu 11/1979. 36 s. + 49 liitettä.

1978. Selvitys Vantaajoen ja sen sivuhaarojen kuormituksen ja veden laadun kehityksestä. Julkaisu 10/1978. Osa I: Teksti, 214 s. Osa II: Liitteet, 173 s.

1976. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu vv. 1970 - 1973. Julkaisu 8/1976. 76 s.

 

1970 - 1974

1974. Vantaanjoen vesistön suojelu Osa III: Käyttötavoitteet ja suojelutoimenpiteet. Julkaisu 8/1974. 153 s. + liite.

1972. Vantaanjoen vesistön suojelu Osa II: Vesistön käyttökelpoisusluokitus. Julkaisu 7/1972. 97 s.

1972. Vantaanjoen vesistön suojelu Osa I: Vesistö ja sen käyttö. Julkaisu 6/1972. 42 s.

 

1965 - 1969

1967. Selvitys Vantaanjoen tilasta ja kuormasta. Julkaisu 5/1967. 36 s.

1967. Toimialueen viemärilaitokset. Julkaisu 4/1967. 84 s.

1965. Toimialueen pohjavesivarat. Julkaisu 3/1965. 57 s.

1965. Selvitys Vantaanjoen vesistöstä. Julkaisu 2/1965. 40 s.