Raportit

2024

Raportti 17/2024 Espoon seurakuntayhtymä. Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 16/2024 Espoon seurakuntayhtymä. Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 15/2024. FRS Finland Oy. Isosaaren linnakesaaren jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 14/2024. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu 2023. Vahtera, H. ja Männynsalo, J.

Raportti 13/2024. Helsingin Diakonissalaitos. Rinnekotien jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 12/2024. Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymän vedenottamoiden velvoitetarkkailun tulokset Vuosiraportti 2023. Turtiainen, H.

Raportti 11/2024. Nurmijärven Veden pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailun tulokset Vuosiraportti 2023. Turtiainen, H.

Raportti 10/2024. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2023. Turtiainen, H., Ulmanen, H.

Raportti 9/2024. Kulomäen alueen pohjaveden laadun seuranta - vuosiraportti 2023. Turtiainen, H. Ulmanen, H.

Raportti 8/2024. Hyvinkään pohjavesialueen vedenlaadun ennakkoseuranta, vuosiraportti 2023. Turtiainen, H. Ulmanen, H.

Raportti 7/2024. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä 2023. Vahtera, H.

Raportti 6/2024. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 5/2024. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 4/2024. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 3/2024. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023. Männynsalo, J.

Raportti 2/2024 Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2023. Turtiainen, H., Ulmanen, H.

Raportti 1/2024 Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2023. Turtiainen, H.

2023

Raportti 27/2023. Rusutjärven tila ja lisäveden vaikutukset järvessä 2023. Vahtera, H.

Raportti 26/2023. Sahajärven tila ja kuormitus. Halonen, A. & Luodeslampi, P.

Raportti 25/2023Jokitalkkari Vantaanjoelle 2023 – kalataloudellisia toimia ja virkistyskäytön edistämistä. Lehto, R. & Tolvanen, O.


Raportti 24/2023. Klaukkalan Lähtelänojan seuranta 2022-2023. Luodeslampi, P.

Raportti 23/2023Vantaanjoen ankeriasselvitys 2023. Tolvanen, O. & Helminen, J.

Raportti 22/2023. VHVSY:n sähkökalastukset vuonna 2023. Lehto, R. & Tolvanen, O.

Raportti 21/2023VHVSY:n kalataloudelliset kunnostukset vuonna 2023. Tolvanen, O.

Raportti 20/2023VHVSY:n kunnostukset Nurmijärven Tuhkurinojassa ja Koiransuolenojassa vuosina 2022–2023. Tolvanen, O.

Raportti 19/2023
. PFAS-yhdisteiden esiintyminen taajama-alueiden pohjavesissä. Turtiainen, H.


Raportti 18/2023. Espoon seurakuntayhtymä. Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 17/2023. Espoon seurakuntayhtymä. Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 16/2023. Isosaaren linnakesaaren jätevedenpuhdistamo, käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 15/2023. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 14/2023. Rusutjärveen laskevien ojien vedenlaatu ja virtaamat. Särkelä, A.

Raportti 13/2023. Nurmijärven veden pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailun tulokset - vuosiraportti 2022. Turtiainen, H.

Raportti 12/2023. Keski-Uudenmaan Veden pohjavedenottamoiden tarkkailutulokset vuonna 2022. Turtiainen, H.

Raportti 11/2023. Helsingin Diakonissalaitos. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 10/2023. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu Vuosiraportti 2022. Turtiainen, H.

Raportti 9/2023. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2022. Turtiainen, H.

Raportti 8/2023. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä. Vuosiyhteenveto 2022. Vahtera, H.

Raportti 7/2023. Hyvinkään pohjavesialueen vedenlaadun ennakkoseuranta - vuosiraportti 2022. Turtiainen, H. & Lehto, R.

Raportti 6/2023. Kulomäen alueen pohjaveden laadun seuranta – Vuosiraportti 2022. Turtiainen, H. & Lehto, R.

Raportti 5/2023. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 4/2023. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 3/2023. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

Raportti 2/2023. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2022. Turtiainen, H.

Raportti 1/2023. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Männynsalo, J.

2022

Raportti 24/2022VHVSY ry:n kalataloudelliset kunnostukset Vantaanjoella vuonna 2022. Haro, E.

Raportti 23/2022. Rusutjärven tila ja lisäveden vaikutukset järvessä tarkkailujaksolla 2018–2022. Vahtera, H.


Raportti 22/2022. Espoon seurakuntayhtymä. Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.


Raportti 21/2022. Espoon seurakuntayhtymä. Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 20/2022. Keravanjoen alaosan koskien kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat. Tolvanen, O.

Raportti 19/2022. VHVSY ry:n sähkökalastukset vuonna 2022. Haro, E.

Raportti 18/2022. Virtavesi-inventoinnit Vantaanjoen vesistössä 2022. Haro, E. & Kauppi, K.

Raportti 17/2022. VHVSY:n sähkökalastukset 2022. Kiilinoja ja Koivistonoja, Tuusula. Haro, E.

Raportti 16/2022. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 15/2022. Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona. KUITU-hankkeen loppuraportti. Uusi-Kämppä, J., Heikkinen, J., Leppänen, J., Luodeslampi, P., Nieminen, M., Rasa, K., Soinne, H. ja Uusitalo, R.

Raportti 14/2022. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu ja piilevät 2021. Vahtera, H. ja Männynsalo, J.

Raportti 13/2022. Pellolle levitetyn kipsipitoisen seula-alitteen vaikutukset veden laatuun. Luodeslampi, P.

Raportti 12/2022. Isosaaren linnakesaaren jätevedenpuhdistamo, käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.


Raportti 11/2022. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 10/2022. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 9/2022. Keski-Uudenmaan Veden pohjavedenottamoiden tarkkailutulokset vuonna 2021. Turtiainen, H.

Raportti 8/2022. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä. Vuosiyhteenveto 2021. Vahtera, H.

Raportti 7/2022. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2021. Kivimäki, A.-L. & Turtainen, H.

Raportti 6/2022. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu - Vuosiraportti 2021. Turtiainen, H. & Kivimäki, A.-L.

Raportti 5/2022. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti. Turtiainen, H. & Kivimäki, A.-L.

Raportti 4/2022. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 3/2022. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 2/2022. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021. Männynsalo, J.

Raportti 1/2022. Taimenen ja siian nousuvaellusselvitys Vantaanjoella - Väliraportti 2022. Tolvanen, O., Haro, E. & Karppinen, P.

2021

Raportti 26/2021. VHVSY:n kalataloudelliset kunnostukset vuonna 2021. Haro, E. & Tolvanen, O.

Raportti 25/2021. Espoon seurakuntayhtymä. Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 24/2021. Espoon seurakuntayhtymä. Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 22/2021. VHVSY:n kalastuksenvalvonta vuonna 2021. Haro, E. & Tolvanen, O.

Raportti 21/2021. Sarsalanojan veden laadun automaattimittaukset ja ravinnekuormitus 2016–2019
- VILKKU- ja VILKKU Plus -hankkeiden tuloksia. Valkama, P. 

Raportti 19/2021. VHVSY:n sähkökalastukset 2021. Tolvanen, O. & Haro, E.

Raportti 18/2021. VHVSY:n sähkökalastukset 2021 Kiilinoja ja Koivistonoja, Tuusula. Tolvanen, O. 

Raportti 17/2021. Koiransuolenojan kivisillan virtapaikan kalataloudellinen korjaus. Tolvanen, O. & Haro, E.

Raportti 16/2021. Isosaaren linnakesaaren jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 15/2021. Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu 2020. Vahtera, H. 


Raportti 14/2021. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2020. Männynsalo, J.

Raportti 13/2021. Rinnekodin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 12/2021. Keski-Uudenmaan Veden pohjavedenottamoiden tarkkailutulokset vuonna 2020. Lindgren, V.

Raportti 11/2021. Lisäveden vaikutukset Rusutjärvessä vuonna 2020. Vahtera, H.

Raportti 10/2021. Taimenen ja siian nousuvaellusselvitys Vantaanjoella - Väliraportti 2021. Karppinen, P. & Tolvanen, O.


Raportti 9/2021. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä - Vuosiyhteenveto 2020. Vahtera, H.

Raportti 8/2021. Nurmijärven Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 7/2021. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 6/2021. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2020. Lindgren, V. ja Kivimäki, A.-L.

Raportti 5/2021. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 4/2021. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2020. Männynsalo, J.

Raportti 3/2021. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2020. Kivimäki, A.-L.

Raportti 2/2021. Isosaaren linnakesaaren jätevedenpuhdistamo, Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 1/2021. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu, Vuosiraportti 2020. Lindgren, V. ja Kivimäki, A.-L.

2020

Raportti 21/2020. Rakennekalkki ja ravinnekuitu – vaikutukset maatalouden vesiensuojelutoimina. RAKUVE-hankkeen loppuraportti. Valkama, P. & Luodeslampi, P.

Raportti 20/2020. VHVSY ry:n kalastuksenvalvonta vuonna 2020. Hyrsky, M. & Tolvanen, O. 

Raportti 19/2020. VHVSY ry:n sähkökoekalastukset vuonna 2020. Hyrsky, M. & Tolvanen, O.

Raportti 18/2020Virtavesi-inventoinnit Vantaanjoen vesistössä vuosina 2019 ja 2020.  Hyrsky, M., Tolvanen, O., Clergeaud, J. & Suomi, I.-E.

Raportti 17/2020. Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma – Päivitys 2020. Kivimäki, A.-L., Clergeaud, J. & Lindgren, V.

Raportti 16/2020. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 15/2020 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.


Raportti 14/2020. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 13/2020. Klaukkalan Lähtelänojan seurantatulokset keväällä 2020. Valkama, P.

Raportti 12/2020. Keski-Uudenmaan Veden pohjavedenottamoiden tarkkailutulokset vuosina 2018–2019. Lindgren, V.

Raportti 11/2020. Lahelanpelto II stabilointivaiheen aikainen pohjavesivaikutusten tarkkailu – Yhteenvetoraportti. Kivimäki, A.-L. 

Raportti 10/2020. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2019. Männynsalo, J.

Raportti 9/2020. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 8/2020. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä Vuosiyhteenveto 2019. Vahtera, H.

Raportti 7/2020. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu - Vuosiraportti 2019. Lindgren, V. ja Kivimäki, A.-L.

Raportti 6/2020. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 5/2020. Lisäveden vaikutukset Rusutjärvessä vuonna 2019. Vahtera, H.

Raportti 4/2020. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2019. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Betoni Center Oy, Hio-Mex Oy, Parma Consolis Oy, Teollisuusmaalaamo VTM Oy. Lindgren, V. ja Kivimäki, A.-L.

Raportti 3/2020. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 2/2020. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

Raportti 1/2020. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2019. Männynsalo, J.

 

2019

Raportti 24/2019. Helsingin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma – Päivitys 2019. Lindgren, V. ja Kivimäki, A.-L.

Raportti 23/2019. Tuusulan Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma – Päivitys 2019. Kivimäki, A.-L. ja Luodeslampi, P.

Raportti 22/2019. Riihimäen alueen kutusoraikkojen huollot ja sähkökoekalastus vuonna 2019. Tolvanen, O.

Raportti 21/2019. VHVSY ry:n kalastuksenvalvonta vuonna 2019. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M.

Raportti 20/2019. Hyvinkään pintavesien seuranta 2019. Kytäjä-Usmin alue. Vahtera, H.

Raportti 19/2019. VHVSY ry:n sähkökoekalastukset vuonna 2019. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M.

Raportti 18/2019. Nurmijärven Viitastenojan sähkökoekalastukset 2019. Hyrsky, M.

Raportti 17/2019. Tuusulanjoen jokipuiston täydennyskunnostussuunnitelma. Tolvanen, O. ja Hyrsky, M.

Raportti 16/2019. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 15/2019. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 14/2019. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 13/2019. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos. Männynsalo, J.

Raportti 12/2019. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2018. Männynsalo, J.

Raportti 11/2019Vantaanjoen yhteistarkkailu – Vedenlaatu ja piilevät 2018. Vahtera, H. ja Männynsalo, J.

Raportti 10/2019. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä. Vuosiyhteenveto 2018. Vahtera, H. ja Kivimäki, A-L.

Raportti 9/2019. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 8/2019. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 7/2019. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 6/2019. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu – Vuosiraportti 2018. Loikkanen, H. ja Kivimäki, A.-L.

Raportti 5/2019. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018. Männynsalo, J.

Raportti 4/2019. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018.  Männynsalo, J.

Raportti 3/2019. Kytäjärven tila ja kuormitus. Vahtera, H., Luodeslampi, P., Kujansuu, M., Valkama P., Särkelä, A. ja Männynsalo J.

Raportti 2/2019. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2018. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Betoni Center Oy, Hio-Mex Oy, Parma Oy, Teollisuusmaalaamo VTM Oy. Kivimäki, A.-L.

Raportti 1/2019. Kiinteistökohtaista ja yleistä jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2018. Luodeslampi, P.

2018

Raportti 26/2018. Hyvinkään järvien vedenlaatu 2018. Vahtera, H. 2018.

Raportti 25/2018. Riihimäen järvien vedenlaatu 2018. Vahtera, H. 2018.

Raportti 24/2018. Jokitalkkari-hankkeen sähkökoekalastukset syksyllä 2018. Tolvanen, O. 2018.

Raportti 23/2018. Jokitalkkari-hankkeen kalastuksenvalvontaraportti 2018. Tolvanen, O. 2018.


Raportti 22/2018
Lepsämänjoen, Sipoonjoen ja Taasianjoen automaattiseuranta 2017–2018. Valkama, P. 2018.

Raportti 21/2018. Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostussuunnitelma. Sivonen O., Tolvanen O., Haro E., Leinonen V. & Vahtera H. 2018.

Raportti 20/2018. Virtavesi-inventoinnit 2018, Keravanjoki, Lepsämänjoki, Lakistonjoki, Härkälänjoki, Hangasjoki ja Luhtajoki. Sivonen O., Leinonen V. & Haro E. 2018.

Raportti 19/2018. Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma – Päivitys 2018. Kivimäki, A.-L. 2018.


Raportti 18/2018. Taimenen mädinhaudontakoe Tuusulanjoella ja Vuohikkaanojalla 2017–2018. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2018.

Raportti 17/2018. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu – Vuosiraportti 2017. Kivimäki, A.-L. 2018.

Raportti 16/2018. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2017.  Männynsalo, J. 2018.

Raportti 15/2018. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2017. Männynsalo, J.2018.

Raportti 14/2018. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 13/2018. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 12/2018. Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä- Vuosiyhteenveto 2017. Vahtera, H. ja Kivimäki, A-L. 2018.

Raportti 11/2018. Vantaanjoen yhteistarkkailu – Vedenlaatu 2017.  Vahtera, H. & Männynsalo, J. 2018.

Raportti 10/2018. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 9/2018. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 8/2018. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2017. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Betoni Center Oy, Hio-Mex Oy, Parma Oy, Teollisuusmaalaamo VTM Oy. Kivimäki, A.-L. 2018.

Raportti 7/2018. Kiinteistökohtaista ja yleistä jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2017. Laakso, S. & Oksanen, A. 2018.

Raportti 6/2018. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 5/2018. Nurmijärven Vesi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 4/2018. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 3/2018. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2017. Männynsalo, J. 2018.

Raportti 2/2018. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2017. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Ruskon Betoni Oy. Kivimäki, A.-L. 2018.

Raportti 1/2018. Jokitalkkari-hankkeen sähkökoekalastukset vuonna 2017. Leinonen, V. & Sivonen, O. 2018.

2017

Raportti 23/2017 Jokitalkkari –hankkeen kalastuksenvalvontaraportti 2017. Leinonen, V. & Sivonen, O. 2017.

Raportti 22/2017. Hyvinkää pintavesien seuranta - Vedenlaatu järvissä ja lammissa 2017.  Vahtera, H. 2017.

Raportti 21/2017Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vantaanjoella, Lepsämänjoella, Keravanjoella ja Ohkolanjoella 2017. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017.

Raportti 20/2017. Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelma – Päivitys 2017. Kivimäki, A.-L. & Fagerlund, M. 2017.

Raportti 19/2017. Lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi Vuohikkaanojalla ja Tuusulanjoella 2017. Sivonen, O. & Leinonen, V. 2017.

Raportti 18/2017. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 17/2017.  Vihtilammin säännöstelyn vaikutustarkkailu Vihtilammissa ja Sääksjärvessä. Vuosiyhteenveto 2016. Vahtera, H. ja Kivimäki, A.-L. 2017.

Raportti 16/2017. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 15/2017. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 14/2017. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 13/2017. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 12/2017. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2016. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Gasum Oy ja Ruskon Betoni Oy. Kivimäki, A.-L. 2017.

Raportti 11/2017. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 10/2017. Nurmijärven Vesi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 9/2017. Pääkaupunkiseudun pohjavesiyhteistarkkailu – Vuosiraportti 2016. Kivimäki, A.-L. 2017.

Raportti 8/2017. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2016. Laakso, S., Rintala, M. ja Lahti K. 2017.

Raportti 7/2017. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 6/2017. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 5/2017. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2016. Männynsalo, J. 2017.

Raportti 4/2017. Nurmijärven Veden pohjavedenottamoiden veden laatu vuosina 2014 – 2016.  Kivimäki, A.-L. 2017.

Raportti 3/2017. Jokitalkkari Vantaanjoelle – hanke. Loppuraportti. Leinonen, V. 2017.

Raportti 2/2017. Vaelluskalojen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoella ja Keravanjoella vuosina 2014–2016. Leinonen, V. & Tolvanen, O. 2017.

Raportti 1/2017. Nurmijärven Savikon pohjavesitarkkailu 2016. Nurmijärven Vesi. Kivimäki, A.-L. 2017.

2016

Raportti 25/2016. Hulevesien haitta-aineet – Kuormitusriski Vantaajoen vesistölle? Vahtera, H. ja Lahti, K. 2016.

Raportti 24/2016. Hyvinkään järvien vedenlaatu 2016. Vahtera, H. 2016.

Raportti 23/2016. Pohjavesien yhteistarkkailun kehittäminen – Vuosiraportti 2016. Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Lindholm, J., Loikkanen, H., Nummela, K., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T., Luoma, S., Pullinen, A., Kiirikki, M. ja Laukkanen, A. 2016.

Raportti 22/2016. Hyvinkään Vesi. Kaukasten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2016. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 21/2016. Tuusulan lihansavustamon jätevedenpuhdistamo, Tuusula. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 20/2016. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 19/2016. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 18/2016. Nurmijärven Valkojan pohjavesialueen pohjavesiyhteistarkkailusuunnitelma. Kivimäki, A.-L. 2016.

Raportti 17/2016. Tuusulanjärven ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä 2016 - 2021. Lahti, K., Särkelä, A., Valkama, P., Vahtera, H., Hietala, J., Laakso, S. ja Männynsalo, J. 2016.

Raportti 16/2016. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 15/2016. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 14/2016. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 13/2016. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 12/2016. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2015. Männynsalo, J. ja Lahti K. 2016.

Raportti 11/2016. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 10/2016. Hyvinkään Vesi. Kaukasten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 9/2016. Tuusulan pohjavesiyhteistarkkailusuunnitelma. Hyrylän, Lahelan ja Rusutjärven pohjavesialueet. Kivimäki, A.-L. 2016.

Raportti 8/2016.  Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2015. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Gasum Energiapalvelut Oy. Kivimäki, A.-L. 2016.

Raportti 7/2016. Sääksjärven ja Vihtilammin vesistötarkkailu. Vuosiyhteenveto 2015. Laakso, S. ja Kivimäki, A.-L. 2016.

Raportti 6/2016. Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2015. Vahtera, H. 2016.

Raportti 5/2016. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 3/2016. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 2/2016. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Männynsalo, J. 2016.

Raportti 1/2016. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2015. Laakso, S., Rimpiläinen, L. ja Lahti K. 2016.

2015

Raportti 28/2015. Jokitalkkari – hanke 2014–2016 -Väliraportti 2015. Leinonen, V. 2015

Raportti 27/2015. Pohjavesien yhteistarkkailun kehittäminen - Väliraportti 2015. Kivimäki, A.-L., Loikkanen, H., Backman, B. ja Luoma, S. 2015.

Raportti 26/2015. Hyvinkään järviseuranta. Vedenlaatu 2015. Vahtera, H. ja Laakso, S. 2015.

Raportti 25/2015. Riihimäen järviseuranta. Vedenlaatu 2015. Vahtera, H. ja Laakso, S. 2015.

Raportti 24/2015. Viranomaiskunnostettujen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoen pääuomassa 2014 – 2015. Leinonen, V. 2015.

Raportti 23/2015. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 22/2015. Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 21/2015. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskuksen jätevedenpuhdistamo, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J.2015.

Raportti 20/2015. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 19/2015. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 18/2015. Tuusulan lihansavustamon jätevedenpuhdistamo, Tuusula. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 17/2015. Fazerilan pohjavesialueen pohjavesiyhteistarkkailuohjelma. Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Vantaan ympäristökeskus. Kivimäki, A.-L. 2015.

Raportti 16/2015. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 15/2015. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 14/2015. Riihimäen Vesi. Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 13/2015. Nurmijärven Vesi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 12/2015. Nurmijärven Vesi. Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 11/2015. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailun vuosiraportti 2014. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Gasum Energiapalvelut Oy. Kivimäki, A.-L. 2015.

Raportti 10/2015. Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2014. Vahtera, H. 2015.

Raportti 9/2015. Hyvinkään Vesi. Kaukasten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 8/2015. Hyvinkään Vesi. Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014. Männynsalo, J. 2015.

Raportti 7/2015 Solvallan urheiluopiston puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu Nuuksion Pitkäjärvessä vuonna 2014 – Jälkitarkkailu. Laakso, S. ja Vahtera, H.  2015.

Raportti 6/2015. Haitallisten aineiden pitoisuuksien kartoitus pääkaupunkiseudun pohjavesialueilla. Kivimäki, A.-L. 2015.

Raportti 5/2015. Nurmijärven Veden pohjavedenottamoiden veden laatu vuosina 2004 – 2013. Kivimäki, A.-L. 2015.

Raportti 4/2015. Automaattisen veden laadun seurannan soveltuvuus maatalouden vesistökuormituksen mittaamiseen. Valkama, P. 2015.

Raportti 3/2015. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille. Laakso, S., Haapala, T., Rimpiläinen, L. ja Lahti K. 2015.

Raportti 2/2015. Riihimäen seurakunta. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta ja vesistövaikutusten tarkkailu vuonna 2014. Männynsalo, J. 2015

Raportti 1/2015. Vantaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - Valkealähteen, Koivukylän ja Lentoaseman pohjavesialueet. Kivimäki, A.-L. 2015.

 

2014

Raportti 23/2014. Hulevesien laatu Hyvinkäällä. Seurantatuloksia vuosilta 2011 - 2013. Vahtera, H. 2014.

Raportti 22/2014. Espoon kaupunki, Kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikoti ry:n jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013.Männynsalo, J. 2014.

Raportti 21/2014. Espoon kaupunki, Kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 20/2014. Riihimäen seurakunta, Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 19/2014. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Isosaaren jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 18/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskus, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 17/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaa, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 16/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskus, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo,  J. 2014.

Raportti 15/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Tuusulan lihansavustamo Oy. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 14/2014. Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 13/2014. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Upinniemen varuskunnan jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 12/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Hyvinkää, Kaukasten puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 11/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 9/2014. Fazerilan pohjavesiyhteistarkkailu - vuosiyhteenveto 2013. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Gasum Energiapalvelut Oy. Kivimäki, A.-L. 2014.

Raportti 8/2014. HSY:n toimialueen pohjavesialueiden käyttömahdollisuus pääkaupunkiseudun vedenhankinnassa. Kivimäki, A.-L. ja Luodeslampi, P. 2014.

Raportti 7/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Rinnekoti-Säätiö, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 6/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Nurmijärvi, kirkonkylän puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014

Raportti 5/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Hyvinkää, Kaltevan puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014

Raportti 4/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Klaukkalan puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014.

Raportti 3/2014. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille. Haapala, T., Lahti K., Laakso, S., Rimpiläinen, L., Korhonen, J., Tuominen, H. ja Särkelä A. 2014

Raportti 2/2014. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Riihimäen puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2013. Männynsalo, J. 2014

Raportti 1/2014. Solvallan urheiluopiston puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu Nuuksion Pitkäjärvessä vuonna 2013. Vahtera, H. 2014.

 

2013

Raportti 23/2013. Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilietteiden paikallinen käsittely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä. Särkelä A., Lahti K., ja Haapala, T. 2013.

Raportti 22/2013. Hyvinkään pintavesien seurantatulokset vuodelta 2013 Kytäjä-Usmin alue. Vahtera, H. 2013.

Raportti 21/2013. Espoon kaupunki, Kiinteistönhoito-liikelaitos. Kuusikoti ry:n jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 20/2013. Espoon kaupunki, Kiinteistönhoito-liikelaitos. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 19/2013. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 18/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Tuusulan lihansavustamo Oy. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 17/2013. Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 16/2013. Puolustustushallinnon rakennuslaitos. Isosaaren jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 15/2013. Puolustustushallinnon rakennuslaitos. Upinniemen varuskunnan jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 14/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaa, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 13/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Velskolan toimintakeskus, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 12/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Espoon seurakuntayhtymä, Hilan leirikeskus, Kirkkonummi. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 11/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Hyvinkää, Ridasjärven puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 10/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Hyvinkää, Kaukasten puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 9/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 8/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Nurmijärvi, kirkonkylän puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 7/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Nurmijärvi, Klaukkalan puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 6/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Riihimäen puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 5/2013. Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Hyvinkää, Kaltevan puhdistamo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 4/2013. Fazerilan pohjavesialueen pohjavesitarkkailu – vuosiyhteenveto 2012. Vantaan kaupunki, Fazer Makeiset Oy, Valio Oy, Gasum Energiapalvelut Oy. Kivimäki, A.-L. 2013.

Raportti 3/2013. Versowood Oy Riihimäen yksikkö. Hule- ja kasteluvesien kuormitustarkkailu vuonna 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 2/2013. Riihimäen seurakunta Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2012. Männynsalo, J. 2013

Raportti 1/2013. Solvallan urheiluopiston puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu Nuuksion Pitkäjärvessä vuonna 2012. Vahtera, H. 2013.