Uutisarkisto

Jätevesineuvontaa kesällä lähes 300 kiinteistölle Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla

21.12.2016

Neuvonnan tavoitteena oli kesän 2016 aikana tehdä 240 kiinteistökäyntiä kuntien valitsemilla, ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla. Käyntitavoite ylitettiin ja kuntakohtaiset raportit ovat nyt


Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2016 -tiedote

20.12.2016

Tutustu yhdistyksen viimeaikasiin kuulumisiin Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2016 -tiedotteessa.  


Hulevesiseminaarissa Järvenpää-talolla tupa täynnä – esitelmät löytyvät nyt nettisivuiltamme

21.11.2016

Hulevesien haitta-aineita, hulevesiratkaisujen suunnittelua ja huoltoa käsitelleet vesiensuojeluyhdistyksen hulevesiseminaarin 10.11.2016 esitelmät löytyvät nyt nettisivuiltamme.    Kuvassa Loutinojan suuosan laskeutusallas ja hajotusosasto Järvenpäässä.


Viestejä Vantaanjoelta nro 3/2016 -tiedote

20.09.2016

Tiedotteessa yhdistyksen kesän kuulumisia ja tietoa syksyn tapahtumista.  Katso myös Itämeren hyväksi 2.10.2016 järjestettävän Silakkasoudun ohjelma. Silakkasoutuun ehdit vielä ilmoittautua tämän viikon aikana.  


Tervetuloa kuulemaan kokemuksia pohjavesien yhteistarkkailuista

13.09.2016

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys koordinoi pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanketta, jota rahoittavat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Uudenmaan ELY-keskus, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä


Viestejä Vantaanjoelta nro 2/2016 -tiedote

15.06.2016

Ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta voit lukea tästä.


Fosforikuorma Vantaanjokeen väheni

01.06.2016

Vasta ilmestyneen Vantaanjoen yhteistarkkailuraportin mukaan vesistöalueelle vuonna 2015 tullut jätevesikuorma väheni aikaisemmasta ja oli fosforin osalta 2000-luvun matalin. Riihimäen uuden puhdistamon


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaarin esitykset löytyvät nyt verkkosivuiltamme

27.04.2016

Vantaanjoen virtavesikunnostuksiin, kalastoon ja jätevesiylivuotojen vähentämiseen keskittyneen seminaarin esitykset löydät täältä.


Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2016 -tiedote

07.04.2016

Tutustu yhdistyksen uusimpiin uutisiin Viestejä Vantaanjoelta nro 1/2016 -tiedotteessa.  


Vantaanjoki‐neuvottelukunta esittää, että rasvaeväleikatun taimenen alamitta nostetaan 60 senttimetriin.

22.03.2016

Neuvottelukunta kiirehtii taimenen alamitan nostoa 60 cm:iin Suomenlahdella ja siihen laskevissa vesistöissä esityksellä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalousyksikölle. Lue esitys taimenen alamitan


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 26.4.2016

18.03.2016

Seminaari Vantaanjoen virtavesikunnostuksiin, kalastoon ja jätevesiylivuotojen vähentämiseen liittyvistä teemoista on jälleen 26.4.2016 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa. Ilmoittautumiset viimeistään 20.4.2016 sähköpostilla vhvsy@vesiensuojelu.fi Ohjelman


Vuoden 2015 jätevesineuvonnan loppuraportti valmistunut

02.02.2016

Vuoden 2015 haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan loppuraportti on valmistunut. Yhdistys teki lähes 260 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä Nurmijärvellä ja Espoossa. Neuvonta toteutui hyvin siirtymäajan


Tarkkana siellä pohjavesialueella!

25.01.2016

Pohjaveden suojelun esitteet Tarkkana siellä pohjavesialueella! ovat nyt saatavilla. Esitteet on laadittu Vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa.


Viestejä Vantaanjoelta nro 4/2015 -tiedote

22.12.2015

Vuosi 2015 jää taas historiaan monine ennätyksineen niin lämpötiloissa kuin monissa muissakin asioissa. Tutustu yhdistyksen uusimpiin uutisiin Viestejä Van...


Videot lähes vedettömistä käymäläjärjestelmistä ovat valmistuneet

10.12.2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen haja-asutuksen kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä esittelevillä videoilla on kuvattu vähän vettä...


Jätevesineuvonta sai hyvän vastaanoton Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla säädösten kritiikistä huolimatta

27.10.2015

Vuoden 2015 kiinteistökohtainen jätevesineuvonta on päättynyt. Ehdotetuista neuvontakäynneistä yli 70 prosenttia toteutui kuntien valitsemilla ranta- ja pohjav...


Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 20.10.2015

01.10.2015

Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella järjestettiin 20.10.2015 Laurea ammattikorkeakoulun auditoriossa Vantaalla. Esitykset löydät tä...


Jokitalkkari-hankkeessa on tarkistettu kuluneen vuoden aikana kalastusluvat jo yli 450 kalastajalta

28.07.2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Jokitalkkari-hankkeessa on valvottu kalastusta Vantaanjoen virkistyskalastuskohteilla aktiivisesti kok...


Pohjavedensuojelusta viestintämateriaalia

24.06.2015

Yhdistys osallistuu Vesilaitosyhdistyksen hankkeeseen, jossa tuotetaan pohjaveden suojeluun kannustavaa ja opastavaa viestintämateriaalia pohjavesialueilla toi...


Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä julkaisu on valmistunut

13.05.2015

Laaja tutkimus 138 haitta-aineen esiintymisestä jätevedenpuhdistamoiden käsittelemättömissä lietteissä, mädätetyissä lietteissä ja kompostoiduis......


Yhdistyksen kevätkokous 27.5.2015

13.05.2015

Yhdistyksen kevätkokous on Tuusulan kunnan valtuustosalissa 27.5.2015 klo 13. Kokouksen jälkeen Niina Vieno kertoo puhdistamo- ja hajalietteiden haitta-aineis...


Jätevesiviikkoa vietetään 18.-24.5.2015

13.05.2015

Valtakunnallisen jätevesiviikon aikana edistetään haja-asutuksen jätevesien käsittelyä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa jälle...


Yhdistyksen henkilökunta siivoaa roskia jokivarresta 19.5. ja 22.5.

13.05.2015

Yhdistyksessämme pyritään parantamaan Keravanjoen viihtyvyyttä, ja osallistumme Vantaan kaupungin Purojen kaupunki 2015 –teemavuoteen keräämällä ros......


Rotareiden Silakkasoudun 2014 lahjoitus yhdistykselle

18.03.2015

Rotarit lahjoittivat 3 000 euroa yhdistykselle jatkuvatoimiseen jokiveden laadun seurantaan. Kesällä 2015 veden laatua mitataan puolen tunnin välein Vantaanjoe...


Seminaari Vantaanjoen virtavesikunnostuksista, kalastosta ja jätevesiylivuotojen vähentämisen eteen tehdystä työstä ja suunnitelmista.

13.03.2015

Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari järjestettiin 24.3.2015 HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa....


Haitallisia aineita pääkaupunkiseudun pohjavesissä selvitettiin

10.02.2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys selvitti yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Espoon, Helsingin ja Vantaan ympä...


Hiihtämään puhtaamman Vantaanjoen puolesta

15.01.2015

Vantaan Rotaryklubi haastaa yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt hiihtämään yksin tai joukkueena ja maksamaan hyvään tarkoitukseen 1 EUR hiihdettyä kilom......


Asukkaat ovat valmiita jätevesien käsittelyn uudistamiseen

09.12.2014

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on toimittanut 5.12.2014 eduskuntapuolueille sekä ympäristöministeriölle tiedotteen kokemuksistaan haja-asutuksen jät...


Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella

04.12.2014

Hulevesiseminaarimme Vantaalla 25.11.2014 keräsi 77 kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarin esitelmät löytyvät täältä. ......


HUMAUS –hankkeen loppuseminaari

17.11.2014

Huuhtoumien hallinta maataloudesta –hankkeen loppuseminaari oli 26.11.2014 klo 9:30 – 15:00 Strutsitarha Ketolan tilalla Rajamäellä. Tilaisuuden oh...


Yhdistyksen syyskokous 12.11.2014

11.11.2014

Yhdistyksen syyskokous on 12.11.2014 Hyvinkään Tekniikka- ja ympäristötalossa. Kokouksessa päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioita vu...


Jätevesineuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin kyselyllä

12.09.2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry lähetti seurantakyselyn kiinteistöjen omistajille, jotka olivat saaneet haja-asutusalueille kohdistett...


Vantaanjoen Jokitalkkarin kuulumisia

25.08.2014

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Jokitalkkari-hankkeessa kesä on ollut työntäyteinen. Keravanjoen melontareitti raivattiin melontakunto...


Automaattista veden laadun seurantaa Vantaanjoella koko kesän

02.06.2014

Jatkuvatoimiset veden laadun seuranta-asemat mittaavat 3.6.2014 alkaen veden happipitoisuutta, sähkönjohtavuutta, lämpötilaa ja pinnankorkeutta Vantaanjoen pää...


Vantaanjoen yhteistarkkailun raportti vuosilta 2011 - 2013 julkaistu

01.06.2014

Vantaanjoen yhteistarkkailun tulokset vuosilta 2011 - 2013 on esitetty julkaisussa 72/2014. Julkaisu on saatavilla tästä . ......


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 27.5.2014 klo 13:00 Helsingin ympäristökeskuksessa.

27.05.2014

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri avaa kokouksen ja osastonjohtaja Tommi Fred HSY:stä esitelmöi lietteiden jatkokäytön uusista näkymistä. Kokouksessa käsitel...


RaHa-hankkeen loppuseminaari 17.6.2014

22.05.2014

Menestyksekäs Ravinnehuuhtoumien hallinta –hanke (RaHa) on ollut käynnissä Uudenmaan alueella vuodesta 2009. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Knehtilän...


Yhdistyksen henkilökunta siivosi lähes kymmenen säkillistä roskaa Keravanjoen rannalta 20.5.2014

22.05.2014

Yhdistyksessämme meneillään olevan Jokitalkkari -hankkeen tiimoilta olimme ilmoittautuneet Pidä Saaristo Siistinä Ry:n Siisti Biitsi- kampanjaan, jonka tavoitt...


Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys siivoaa Keravanjoen rantoja 20.5.2013

13.05.2014

Olemme ilmoittautuneet Pidä Saaristo Siistinä Ry:n Siisti Biitsi- kampanjaan, jossa tavoitteena on saada erinäisin siivoustempauksin roskaton rannikko. Tarkoit...


Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinnan loppuraportti ilmestynyt.

09.05.2014

Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta -hankkeessa ovat mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun ve- siensuojeluyhdistys sekä kaikki ne vesihuoltolaitokset, j...


Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaari 2.4.2014

28.03.2014

Seminaari järjestettiin HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa 2.4.2014. Seminaarin ohjelman ja esitysmateriaalin voit lukea tästä . ......


Rotaryt lahjoittivat Itämeri-haasteen tuoton yhdistykselle

03.02.2014

Vesiensuojeluyhdistys vastaanotti 10.1.2014 Riihimäellä 11 000 EUR lahjoituksen jatkuvatoimiseen veden laadun seurantaan Vantaanjoella. Kolme rotaryklubia kerä...


Haja-asutuksen jätevesilietteiden kalkkistabilointi ja hyötykäyttö

02.02.2014

Esiselvitys haja-asutuksen jätevesilitteiden paikallisesta käsittelystä osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä on valmistunut. Hankkee...


Vaikutu, vaikuta Vantaanjoella -lehti on ilmestynyt

27.11.2013

Yhteistyökumppaniemme rahoituksella valmistunut lehti kertoo Vantaanjoen vesistöalueesta, virkistyskäyttömahdollisuuksista ja yhdistyksen toiminnasta. Lehden t...


Vantaanjoen kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2012

21.11.2013

Vantaanjoen yhteistarkkailun kala- ja pohjaeläintarkkailun ja kalastustiedustelun tulokset ovat ilmestyneet Kala- ja vesitutkimus Oy:n julkaisuna. Taimenen luo...


Jatkuvatoimista jokiveden laadun mittausta Riihimäellä ja Nurmijärvellä

19.11.2013

Vantaanjoen yhteistarkkailuohjelmaan kuuluva automaattinen veden laadun seuranta on käynnistynyt. Mittauspaikat ovat Arolammilla Riihimäellä ja Luhtajoella Kla...


Vesiensuojeluyhdistys 50 vuotta

07.05.2013

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys vietti 7.5.2013 50-vuotis juhliaan Berghyddanissa Vantaanjoen suulla. ......


Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi –jätevesiseminaari

23.01.2013

Seminaarin järjestivät Uudenmaan maakunnan alueella toimivat kolme alueellista vesiensuojeluyhdistystä yhdessä Uudenmaan liiton kanssa 23.1.2013 Itä-Pasilassa....


Syyssateet lisänneet ravinnevalumia

16.10.2012

Vantaanjoen koko valuma-alueella on ollut poikkeuksellisen sateinen alkusyksy, sadesummat olivat syyskuussa yli kaksinkertaisia ajankohdalle tavanomaiseen verr...


Maatalouden vesistökuormaa seurataan

16.10.2012

Vedenpintojen kohoamisen ja sateiden seurauksena syystyöt pelloilla on jouduttu keskeyttämään. Osa kasvukauden sadosta on jäänyt jopa korjaamatta, eikä syysmuo...


Uudenmaan Herkku Oy:n leivillä tukea Tuusulanjärven suojeluun

01.04.2012

Uudenmaan maakuntajärven, Tuusulanjärven, tilan parantamiseksi Keravalla toimiva 60-vuotias Uudenmaan Herkku Oy lahjoitti myymistään kaura- ja maalaisleivistä...


Vesistön talvi

01.02.2012

Pitkän pakkasjakson ansiosta vesistöt ovat saaneet tammikuussa lopulta jääpeitteen ja alkavat houkutella pilkkijöitä. Järvissä syksyn pitkä täyski......


Vantaanjoen ja sen sivujokien tarkkailuohjelma uudistuu

01.09.2011

Vuodesta 2011 alkaen vesistöön kohdistuvan kuormituksen vaikutuksia vesien laatuun ja käyttökelpoisuuteen tarkkaillaan 48 joki- ja purohavaintopaikalla. Näytte...


Ratkaisuja Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämiseksi selvitetty

15.07.2011

HSY on selvittänyt yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitosten kanssa, miten jäteveden yliv...


Vetoomus Vantaanjoen puolesta

31.03.2011

Vantaanjoen vesistön parempi tulevaisuus vaatii edelleen yhteistyötä, puolestapuhujia, päätöksiä ja niihin sitoutumista. Vantaanjoen vesiensuojeluun on pano...


Vantaanjoen vedenlaatu vuosina 2005-2009

01.11.2010

Julkaisussa on tarkasteltu Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua ja jokien kuormitustilannetta painottaen viimeisintä vuotta. Seurantatulosten perusteel...


Vantaanjoen yhteistarkkailu - Pohjaeläimet vuonna 2009

30.06.2010

Vantaanjoen yhteistarkkailu - Pohjaeläimet vuonna 2009 -julkaisu on myös ilmestynyt. Pohjaeläinlajien monimuotoisuus ja yksilömäärät olivat kasvaneet vuonna 2009 verrattuna aiempiin


Valkjärven ojien kuormitus ja kunnostustoimien optimointi

08.06.2010

Nurmijärven kunnan tilauksesta vesiensuojeluyhdistys on tutkinut Valkjärven ojien kautta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta ja kartoittanut ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoja. Tutkimuksista on


Vantaanjoen tulvahuippu ajoittui perjantaille 9.4.2010.

30.04.2010

Vesiensuojeluyhdistys otti viikolla 14 vesinäytteitä Vantaanjoen, Keravanjoen ja Lepsämänjoen alajuoksuilta. Kaikilla havaintopaikoilla happitilanne oli hyvä....


Vantaanjoen kuljettama ravinnekuorma väheni

01.03.2010

Kuva 1. Vuoden 2009 keskivirtaama Vantaanjoessa, Helsingin Oulunkylässä, oli 9,6 m3/s, mikä on 7 m3/s vertailujaksoa 1971-2000 pienempi. ......


Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2005-2009

01.02.2010

Viimeisin Vantaanjoen yhteistarkkailun vedenlaaturaportti on ilmestynyt.  Vuosittain kerättävät tiedot ovat pohjana edistettaessä vesiluonnon suojelua. Tietojen toivotaan olevan myös avuksi, kun vesistöalueen


Ravinnekuorma Suomenlahteen

01.02.2010

Vantaanjoen kuljettama fosforikuorma Suomenlahteen on vuosina 2000-2008 ollut keskimäärin 70 tonnia ja typpikuorma 1300 tonnia vuodessa. Vuoden 2009 fosforikuo...


Gasum on rakentamassa Mäntsälä-Siuntio maakaasuputkea.

01.02.2010

Gasum on rakentamassa Mäntsälä-Siuntio maakaasuputkea. Seuraavassa työvaiheessa putki viedään Vantaanjoen ali Nurmijärvellä, Nukarin pohjoispuolella. Vesien...


Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus on ilmestynyt.

01.06.2009

Riskikartoituksessa on esitetty vesistöön kohdistuvat merkittävimmät uhkatekijät. Tämä helpottaa onnettomuuden sattuessa vahingontorjuntaa ja ympäristönäytteenottoa. Julkaisussa tarkastellaan riskitekijöitä, kuten liikennemääriä ja


Vesiensuojeluyhdistys vastasi Helsingin ja Turun haasteeseen Itämeren tilan parantamiseksi

30.04.2009

Vesiensuojeluyhdistyksen toimenpiteet Itämeren tilan parantamiseksi kohdistuvat Vantaanjoen valuma-alueelle, missä maataloudesta tulevaa kiintoaine- ja ravinne...


Suuria ravinnekuormia vesistöön leudon syksyn ja talven aikana

01.03.2009

Vantaanjoen vesi oli sateisen syksyn aikana erittäin samea. Valumavesien mukana jokiin huuhtoutui runsaasti kiintoainetta, ravinteita ja humusta. Loka-joulukuu...


Vantaanjoen vedenlaatu vuonna 2008

01.03.2009

Vuosi 2008 oli kovin sateinen ja se näkyi Vantaanjoen mereen kuljettamassa kiintoaine- ja ravinnekuormituksessa. Fosforikuorma mereen oli lähes kaksinkertainen...


Veden laadun seurantaa joissa ja järvissä

01.02.2009

Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua seurataan noin 50:llä havaintopaikalla. Vuonna 2009 seurannassa yksi erillistavoite on selvittää, miten pienten sivu-...


Keravanjoen purotutkimus

01.06.2008

Purovesien hygieenistä laatua ja ravinnepitoisuuksia tutkittiin Keravanjoen valuma-alueella kesä llä 2003. Tutkitut 16 puroa sijaitsevat Vantaan, Keravan, Järv...


Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja sen ehkäisy

01.06.2008

Tässä julkaisussa kuvataan maaperän eroosioprosesseja, kiintoaineen kulkeutumista jokiuomassa, eroosioon vaikuttavia tekijöitä sekä käytettävissä olevia m......


Elämyksien Vantaanjoki

01.06.2008

Elämyksien Vantaanjoki -video kertoo Vantaanjoen virkistyskäytöstä ja historiasta. Videon kesto on noin 25 minuuttia.Video vie Vantaanjoelle, sen luontoon ja h...


Vantaan Kuusijärven tila tyydyttävä

30.05.2008

Vesiensuojeluyhdistys tutki Kuusijärven biologista ja kemiallista tilaa vuosina 2006 - 2007 sekä järven tulevaisuutta uhkaavia tekijöitä. Kesäkauden levämä&......


Vesiensuojeluyhdistyksen lausunto Vapo Oy:n Hyvinkään Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

19.12.2007

Kurkisuon luonnontilaisen suoalueen ottaminen turvetuotantoon on vastoin Vantaanjoen kehittämisohjelman periaatteita, kuten jokialueen virkistyskäytön edistämi...


Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien käsittely

01.09.2007

Seuraavan 10 vuoden aikana tuhansien kiinteistöjen jätevesien käsittely tulee tehostumaan, kun jätevesien johtaminen vain sakokaivojen kautta ojiin ei enää ole...


Hajakuormitus laskuun - suorakylvö ja ravinnetaseet

01.09.2007

Vesiensuojeluyhdistys on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään suorakylvön ja kynnön eroja pelloilta lähtevissä ravinne- ja kiintoainemäärissä. Miten fo......


Opas pienten pohjavesilaitosten hoitajille on ilmestynyt

01.09.2007

Ympäristöopas-sarjassa on julkaistu tiivis tietopaketti pienen pohjavesilaitoksen ylläpidosta ja valvonnasta. Oppaassa kerrotaan pohjaveden laadusta, vedenkäsi...


Automaattinen veden laadun seuranta Vantaanjoen valuma-alueella

01.06.2007

Hajakuormituksen yhteys sateisiin ja lumen sulamiseen vaikeuttaa kuormituksen määrän arviointia, sillä jokivesistä näytteitä haetaan vain 4-12 kertaa vuodessa....


Kesäaikana lisävettä Päijänteestä Vantaanjokeen?

01.02.2007

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen johdolla on valmistunut yhteenveto lisäveden johtamisen teknis-taloudellisista toteuttamisedellytyksis...


Hyvinkäälle ja Riihimäelle pintavesien seurantaohjelmat

01.06.2006

Vesiensuojeluyhdistys on laatinut Hyvinkään ja Riihimäen ympäristökeskuksille järvien, lampien ja purojen seurantaohjelmat. Seurannalla kootaan tietoa vesistöi...


Keravanjoen sivupurojen vedenlaatututkimus

01.04.2006

Keravanjoen valuma-alueen 16 puron vedenlaatua havainnoitiin kesällä 2003. Tutkimusalueen purojen kuntoa kartoitettiin edellisen kerran 1980-luvulla. Purojen...


Vaikutukset virkistyskäyttöön

01.04.2006

Jokialueiden virkistyskäytön kannalta ovat keskeisimpiä kesän vähävetiset ajankohdat. Veden vähäinen määrä voi sinänsä rajoittaa es......


Vaikutukset virtaamiin, veden korkeuteen ja joen leveyteen

01.04.2006

Koska Vantaanjoen latvaosan alivirtaamat ovat vain muutamia litroja sekunnissa, Vantaanjoen yläosiin mahdollisesti johdettavan lisäveden (0,5 m3/s tai 1,0 m3/s...


Vaikutukset veden laatuun

01.04.2006

Lisäveden johtamisella olisi alivirtaamakausina ratkaiseva vaikutus veden laatuun varsinkin joen latvaosissa, missä lisäveden osuus kokonaisvirtaamasta olisi s...


Lisäveden johtamisvaihtoehdot ja niistä aiheutuvat kustannukset

01.04.2006

Arvioitaessa kolmen vaihtoehtoisen siirtolinjareitin ja kahden tunnelivaihtoehdon teknis-taloudellisia toteuttamisedellytyksiä halvimmaksi vaihtoehdoksi osoitt...


Automaattinen veden laadun seuranta

01.02.2006

Nopeat vaihtelut virtaavan veden laadussa asettavat suuria haasteita näytteenotolle. Jatkuvatoimisen automaattisen mittauksen avulla voidaan tehdä luotettavia...


Vantaanjoen vesistön vedenlaadun seurantaohjelma uudistui

27.01.2006

Vantaanjoen vesistöön jätevettä laskevilta pistekuormittajilta, lähinnä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta, edellytetään jätevesivaikutusten tarkka......


Veden mikrobiologiset riskit

01.06.2003

Suomen ympäristöterveysohjelmaan (SYTTY) kuuluneessa Veden mikrobiologiset riskit konsortiohankkeessa tutkittiin Giardia- ja Cryptosporidium- alkueläinten, nor...


Sinileväpitoisen veden terveyshaittoja tutkitaan

01.06.2003

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään sinileväpitoisen veden aiheuttamia terveyshaittoja. Tutkimuksessa verrataan eri tavoilla, esimerkiksi ihon tai hengityks...


Ravinnetase vesiensuojelun apuvälineenä

01.01.2003

Ravinnetase on laskelma, jossa tarkastellaan maatilan ja esimerkiksi peltolohkojen ravinnepanoksia ja ravinnetuotoksia sekä niiden erotuksia. Lisäksi voidaan t...


Vesiensuojeluyhdistys mukana eroosion torjunnassa

01.01.2003

Tausta Yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten parantuneen puhdistustekniikan myötä hajakuormituksen suhteellinen merkitys vesistöihin tulevasta kiintoaine- ja...